Р І Ш Е Н Н Я

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження звіту про виконання

бюджету Кучаківської сільської ради

за  ІІ квартал  2017 року

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання місцевого бюджету сільської ради за  ІІ квартал 2017 року, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради :

 

              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за ІІ квартал 2017 року

по доходах в сумі – 1 029 963,58 грн. і по видатках  1 317 143,43 грн.

 

–         По загальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 1 000 816,36 грн. і по видатках 964 316,59 грн.

 

–         По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 29 147,22  грн. і по видатках  352 826,84 грн.

Додаток : 5 аркушів.

 1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

с. Кучаків

3 серпня  2017 року

№   419-13-07

 

                                                                Звіт

про виконання бюджету Кучаківської  сільської ради за ІІ квартал 2017 р.

 

Бюджет сільської ради складається із загального фонду та спеціального фонду .

Доходи загального фонду на ІІ квартал 2017 року заплановані у сумі  829 200,00 грн.,  фактично отримано  – 1 000 816,36 грн., що становить 120,70 %.

Доходи  спеціального фонду (платні послуги) за ІІ квартал 2017 року становлять  29 147,22 грн.

( додаток № 1)

 

Видаткова частина бюджету загального фонду за  ІІ квартал 2017 року становить

1 330 000,00 грн. Використано коштів за  ІІ квартал 2017 року 964 316,59 грн., відсоток виконання до призначення за ІІ квартал 2017 року становить 72,5 %.

Видаткова частина спеціального фонду (інші кошти спецфонду) за ІІ квартал 2017 року становить 5 098 600,00 грн. Використано коштів за ІІ квартал 2017 року 302 787,23 грн., відсоток виконання до призначення за ІІ квартал 2017 року становить 5,9 %.

Використано коштів по спеціальному фонду (платні послуги) за ІІ квартал 2017 року у сумі 50 039,61 грн.

Використано кошів по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за

ІІ квартал 2017 року у сумі 0,00 грн.

( додаток № 2)

Додаток 1

Доходи  Кучаківської сільської ради за 2017 рік.

Загальний фонд

              Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету
Кучаківської сільської ради
на 01.07 .2017 року
грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
10000000 Податкові надходження 1 943 000,00 319 100,00 543 291,53 224 191,53 170,26
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4 000,00 1 500,00 3 150,00 1 650,00 210,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 4 000,00 1 500,00 3 150,00  1 650,00 210,00
11020200 Податок на прибуток підприємства та фінансових установ комунальної власності 4 000,00 1 500,00 3 150,00  1 650,00 210,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 4 000,00 1 700,00 2 664,68 964,68 156,75
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4 000,00 1 700,00 2 646,13   946,13  

155,65

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використаннялісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4 000,00 1700,00  

2646,13

946,13 155,65
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 60 000,00 30 000,00 29 196,88 -803,12  

97,16

 

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 10,11 10,11 0,00
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 38,42 38,42 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 60 000,00 30 000,00 29148,35 -851,65 97,16
18000000 Місцеві податки 1 875 000,00 791 600,00 956 939,90 165 339,90 120,89
18010000 Податок на майно 1 215 000,00 582 200,00 555 697,86 -26 502,14 95,45
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 2 100,00 9 546,02 7 446,02 454,57
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 17 000,00 14 100,00 4 753,79 -9 346,21 33,71
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 400 000,00  228 000,00 213 636,88 -14363,12 93,70
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 240 000,00 120 000,00 138 361,92 18 361,92 115,30
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 260 000,00 86 000,00 74 422,30 -11 577,70 86,54
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 290 000,00 130 000,00 114 976,95 -15 023,05 88,44
18040000 Збір за запровадження деяких видів підприємницької діяльності, що  справляється до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18040100 Збір за провадженя торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18050000 Єдиний податок 660 000,00 209 400,00 401 832,36 192 432,36 191,90
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 260 000,00 121 400,00 218 684,72 97 284,72 180,14
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 400 000,00 88 000,00 183 147,64 95 147,64 208,12
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
20000000 Неподаткові надходження 8 000,00 4 400,00 8 864,90 4 464,90 201,48
21080000 Інші надходження 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 8 000,00 4 400,00 4 746,90 346,90 107,88
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 000,00 4 400,00      3292,55 -1 107,45 74,83
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 000,00 2 000,00 3 292,55 1 292,55 164,63
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 4 000,00 2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00
22090000 Державне мито 0,00 0,00 1 454,35 1 454,35 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,00 0,00 1 454,35 1 454,35 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
Всього доходів 1 951 000,00 829 200,00 1 000 816,36 171 616,36 120,70

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.17.
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 29 147,22
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 29 147,22
Всього 29 147,22

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.17.
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00
25020300 Благодійні внески 0,00
Всього 0,00

 

 

 

 

Додаток № 2

Видатки сільського бюджету за 2017 рік.

 

Загальний фонд

 

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 1 249 900,00 745 300,00 587 432,70 157 867,30 78,8

 

7010 Місцева пожежна охорона 420 700,00 264 800,00 180 479,86 84 320,14 68,2
3400 Інші видатки на соціальний захист населення   98 800,00 98 800,00 90 300,00 8 500,00 91,4
5062 Інші видатки  (Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100,0
6060 Благоустрій сіл, міст та селищ 301 400,00 186 600,00 88 704,03   97 895,97 47,5
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 35 000,00 30 000,00 12 900,00 17 100,00 43,0
  Всього 2 098 300,00 1 330 000,00 964 316,59 365 683,41 72,5

 

 

Спеціальний фонд (інші кошти спецфонду)

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 465 100,00    465 100,00 0,00 0,00 0,0
 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
6340 Розробка схем та проектів рішень масового застосування 1 222 600,00 1 222 600,00 302 787,23 919 812,77 24,8
6410 Реалізація інвестиційних проектів 3 410 900,00 3 410 900,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 5 098 600,00 5 098 600,00 302 787,23 4 795 812,77 5,9

 

 

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

 

КФК

Найменування установ Затверджено на рік Надійшло коштів за січень-червень Використано станом на 01.04.2017.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 70 900,00 10 119,53 50 039,61
7040 Місцева пожежна охорона 0,00 0,00 0,00
6051 Забезпечення функціонування теплових мереж 12 500,00 19 027,69 0,00
  Всього  

83 400,00

 

29 147,22

 

50 039,61

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

 

КФК

Найменування установ  

Затверджено на рік

Надійшло коштів за січень-березень Використано станом на 01.04.2017.
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 0,00 0,00
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00
  Всього  

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

В.о. головного бухгалтера                                 Н.А. Козлова

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

від 24 грудня 2016 року № 270-09-07

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши рекомендації комісії з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 із змінами.

І.1 У пункті 1 абзац 1 замінити цифри «5 796 000,0», «1 951 000,0», «3 845 000,0» грн. відповідно цифрами  «6 866 000,0», «2 021 000,0», «4 845 000,0» .

І.2. У пункті 1 абзац 2  змінити цифри  «7 242 900,0», «2 110 300,0», «5 132 600,0» грн. відповідно цифрами     «8 428 100,0», «2 288 500,0», «6 139 600,0» грн.

1.3 У пункті 2  змінити цифри  «7 242 900,0», «2 110 300,0», «5 132 600,0» грн. відповідно цифрами     «8 428 100,0», «2 288 500,0», «6 139 600,0» грн. згідно з додатком№3 до цього рішення.

ІІ. Привести у відповідність нумерацію додатків до рішень сесії та встановити в такому порядку:

 • Додаток № 1 – «Доходи сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;
 • Додаток № 2 – «Фінансування сільського бюджету на 2017 рік»;
 • Додаток № 3 – «Розподіл видатків сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;
 • Додаток № 4 – «Повернення кредитів до державного бюджету та розподіл надання кредиту» – відсутній;
 • Додаток № 5 – «Міжбюджетні трансферти по сільському бюджету місцевим/державним бюджетам на 2017 рік»;
 • Додаток № 6 – « Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»;
 • Додаток № 7 – Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік».

ІІІ.  Доповнити рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07  «Про сільський бюджет на        2017 рік» пунктом V1 в такій редакції:

«V1 Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього   рішення»

 

Доповнити рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07  «Про сільський бюджет на 2017 рік» додатком № 5 «Міжбюджетні трансферти по сільському бюджету місцевим/державним бюджетам на 2017 рік».

 

ІІІ.  Внести зміни у додатки № 1, №2, № 3, № 5, № 6, № 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 1. IV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                           Дженжебір М. М.

 

с. Кучаків

3 серпня  2017 року

№ 420-13-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження звіту про виконання

бюджету Кучаківської сільської ради

за  ІІ квартал  2017 року

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання місцевого бюджету сільської ради за  ІІ квартал 2017 року, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради :

 

              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за ІІ квартал 2017 року

по доходах в сумі – 1 029 963,58 грн. і по видатках  1 317 143,43 грн.

 

–         По загальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 1 000 816,36 грн. і по видатках 964 316,59 грн.

 

–         По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 29 147,22  грн. і по видатках  352 826,84 грн.

Додаток : 5 аркушів.

 1. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

с. Кучаків

3 серпня  2017 року

№   419-13-07

 

                                                                Звіт

про виконання бюджету Кучаківської  сільської ради за ІІ квартал 2017 р.

 

Бюджет сільської ради складається із загального фонду та спеціального фонду .

Доходи загального фонду на ІІ квартал 2017 року заплановані у сумі  829 200,00 грн.,  фактично отримано  – 1 000 816,36 грн., що становить 120,70 %.

Доходи  спеціального фонду (платні послуги) за ІІ квартал 2017 року становлять  29 147,22 грн.

( додаток № 1)

 

Видаткова частина бюджету загального фонду за  ІІ квартал 2017 року становить

1 330 000,00 грн. Використано коштів за  ІІ квартал 2017 року 964 316,59 грн., відсоток виконання до призначення за ІІ квартал 2017 року становить 72,5 %.

Видаткова частина спеціального фонду (інші кошти спецфонду) за ІІ квартал 2017 року становить 5 098 600,00 грн. Використано коштів за ІІ квартал 2017 року 302 787,23 грн., відсоток виконання до призначення за ІІ квартал 2017 року становить 5,9 %.

Використано коштів по спеціальному фонду (платні послуги) за ІІ квартал 2017 року у сумі 50 039,61 грн.

Використано кошів по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за

ІІ квартал 2017 року у сумі 0,00 грн.

( додаток № 2)

Додаток 1

Доходи  Кучаківської сільської ради за 2017 рік.

Загальний фонд

              Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету
Кучаківської сільської ради
на 01.07 .2017 року
грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
10000000 Податкові надходження 1 943 000,00 319 100,00 543 291,53 224 191,53 170,26
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4 000,00 1 500,00 3 150,00 1 650,00 210,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 4 000,00 1 500,00 3 150,00  1 650,00 210,00
11020200 Податок на прибуток підприємства та фінансових установ комунальної власності 4 000,00 1 500,00 3 150,00  1 650,00 210,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 4 000,00 1 700,00 2 664,68 964,68 156,75
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4 000,00 1 700,00 2 646,13   946,13  

155,65

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використаннялісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4 000,00 1700,00  

2646,13

946,13 155,65
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 60 000,00 30 000,00 29 196,88 -803,12  

97,16

 

14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 10,11 10,11 0,00
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 38,42 38,42 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 60 000,00 30 000,00 29148,35 -851,65 97,16
18000000 Місцеві податки 1 875 000,00 791 600,00 956 939,90 165 339,90 120,89
18010000 Податок на майно 1 215 000,00 582 200,00 555 697,86 -26 502,14 95,45
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 2 100,00 9 546,02 7 446,02 454,57
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 17 000,00 14 100,00 4 753,79 -9 346,21 33,71
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 400 000,00  228 000,00 213 636,88 -14363,12 93,70
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 240 000,00 120 000,00 138 361,92 18 361,92 115,30
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 260 000,00 86 000,00 74 422,30 -11 577,70 86,54
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 290 000,00 130 000,00 114 976,95 -15 023,05 88,44
18040000 Збір за запровадження деяких видів підприємницької діяльності, що  справляється до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18040100 Збір за провадженя торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18050000 Єдиний податок 660 000,00 209 400,00 401 832,36 192 432,36 191,90
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 260 000,00 121 400,00 218 684,72 97 284,72 180,14
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 400 000,00 88 000,00 183 147,64 95 147,64 208,12
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.17. +/- % викон.
20000000 Неподаткові надходження 8 000,00 4 400,00 8 864,90 4 464,90 201,48
21080000 Інші надходження 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 8 000,00 4 400,00 4 746,90 346,90 107,88
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 000,00 4 400,00      3292,55 -1 107,45 74,83
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 000,00 2 000,00 3 292,55 1 292,55 164,63
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 4 000,00 2 400,00 0,00 -2 400,00 0,00
22090000 Державне мито 0,00 0,00 1 454,35 1 454,35 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,00 0,00 1 454,35 1 454,35 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
Всього доходів 1 951 000,00 829 200,00 1 000 816,36 171 616,36 120,70

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.17.
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 29 147,22
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 29 147,22
Всього 29 147,22

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.17.
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00
25020300 Благодійні внески 0,00
Всього 0,00

 

 

 

 

Додаток № 2

Видатки сільського бюджету за 2017 рік.

 

Загальний фонд

 

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 1 249 900,00 745 300,00 587 432,70 157 867,30 78,8

 

7010 Місцева пожежна охорона 420 700,00 264 800,00 180 479,86 84 320,14 68,2
3400 Інші видатки на соціальний захист населення   98 800,00 98 800,00 90 300,00 8 500,00 91,4
5062 Інші видатки  (Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100,0
6060 Благоустрій сіл, міст та селищ 301 400,00 186 600,00 88 704,03   97 895,97 47,5
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 35 000,00 30 000,00 12 900,00 17 100,00 43,0
  Всього 2 098 300,00 1 330 000,00 964 316,59 365 683,41 72,5

 

 

Спеціальний фонд (інші кошти спецфонду)

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 465 100,00    465 100,00 0,00 0,00 0,0
 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2017. Відхилення

+/-

% викон.
6340 Розробка схем та проектів рішень масового застосування 1 222 600,00 1 222 600,00 302 787,23 919 812,77 24,8
6410 Реалізація інвестиційних проектів 3 410 900,00 3 410 900,00 0,00 0,00 0,00
  Всього 5 098 600,00 5 098 600,00 302 787,23 4 795 812,77 5,9

 

 

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

 

КФК

Найменування установ Затверджено на рік Надійшло коштів за січень-червень Використано станом на 01.04.2017.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 70 900,00 10 119,53 50 039,61
7040 Місцева пожежна охорона 0,00 0,00 0,00
6051 Забезпечення функціонування теплових мереж 12 500,00 19 027,69 0,00
  Всього  

83 400,00

 

29 147,22

 

50 039,61

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

 

КФК

Найменування установ  

Затверджено на рік

Надійшло коштів за січень-березень Використано станом на 01.04.2017.
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 0,00 0,00
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00
  Всього  

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

В.о. головного бухгалтера                                 Н.А. Козлова

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

від 24 грудня 2016 року № 270-09-07

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши рекомендації комісії з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 із змінами.

І.1 У пункті 1 абзац 1 замінити цифри «5 796 000,0», «1 951 000,0», «3 845 000,0» грн. відповідно цифрами  «6 866 000,0», «2 021 000,0», «4 845 000,0» .

І.2. У пункті 1 абзац 2  змінити цифри  «7 242 900,0», «2 110 300,0», «5 132 600,0» грн. відповідно цифрами     «8 428 100,0», «2 288 500,0», «6 139 600,0» грн.

1.3 У пункті 2  змінити цифри  «7 242 900,0», «2 110 300,0», «5 132 600,0» грн. відповідно цифрами     «8 428 100,0», «2 288 500,0», «6 139 600,0» грн. згідно з додатком№3 до цього рішення.

ІІ. Привести у відповідність нумерацію додатків до рішень сесії та встановити в такому порядку:

 • Додаток № 1 – «Доходи сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;
 • Додаток № 2 – «Фінансування сільського бюджету на 2017 рік»;
 • Додаток № 3 – «Розподіл видатків сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;
 • Додаток № 4 – «Повернення кредитів до державного бюджету та розподіл надання кредиту» – відсутній;
 • Додаток № 5 – «Міжбюджетні трансферти по сільському бюджету місцевим/державним бюджетам на 2017 рік»;
 • Додаток № 6 – « Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку»;
 • Додаток № 7 – Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік».

ІІІ.  Доповнити рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07  «Про сільський бюджет на        2017 рік» пунктом V1 в такій редакції:

«V1 Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього   рішення»

 

Доповнити рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07  «Про сільський бюджет на 2017 рік» додатком № 5 «Міжбюджетні трансферти по сільському бюджету місцевим/державним бюджетам на 2017 рік».

 

ІІІ.  Внести зміни у додатки № 1, №2, № 3, № 5, № 6, № 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

 1. IV. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                           Дженжебір М. М.

 

с. Кучаків

3 серпня  2017 року

№ 420-13-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без коммент.  • Серпень 28, 2017

Календар публікацій

Червень 2018
П В С Ч П С Н
« Лют    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ