Рішення

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

від 24 грудня 2016 року № 270-09-07

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши рекомендації комісії з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 із змінами.

І.1 У пункті 1 абзац 1 замінити цифри «6 866 000,0», «2 021 000,0», «4 845 000,0» грн. відповідно цифрами  «6 906 000,0», «2 021 000,0», «4 885 000,0» .

І.2. У пункті 1 абзац 2  змінити цифри  «8 428 100,0», «2 288 500,0», «5 132 600,0» грн. відповідно цифрами   «8 468 100,0», «2 281 400,0», «6 186 700,0»   грн.

1.3 У пункті 2  змінити цифри   цифрами     «8 428 100,0», «2 288 500,0», «6 139 600,0» грн. відповідно цифрами     «8 468 100,0», «2 281 400,0», «6 186 700,0» грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

ІІ.  Внести зміни у додатки № 1, №2, № 3, № 5, № 6, № 7 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

ІІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                           Дженжебір М. М.

 

с. Кучаків

27 вересня  2017 року

№ 471-14-07

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Пропозиції

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», заслухавши рекомендації постійної комісії з бюджету і житлово-комунального господарства, внести зміни до сільського бюджету на 2017 рік:

І. Загальний фонд сільського бюджету

Видатки

1.1 Зменшити видатки по  КФК «Благоустрій міст, сіл, селищ» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»   на загальну суму                                                                    7 100,00 грн.

Січень 2017  р.     на  1 000,00 грн.;

Лютий 2017 р.      на  100,00 грн.;

Березень 2017 р.  на  2 000,00 грн.;

Квітень 2017 р.    на  3 000,00 грн.;

Червень 2017 р.   на  1 000,00 грн.

 

ІІ. Спеціальний  фонд сільського бюджету

Доходи

2.1     Збільшити дохідну частину сільського бюджету спеціального фонду по коду 41034500 « Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  відповідно до розпорядження КМУ  № 463-р від 12.07.2017 р. та рішення Бориспільської районної ради від 10.08.2017 р.  № 188-14-VI  в вересні 2017 р. на облаштування дитячого майданчика в с. Кучаків  на суму            40 000,00 грн.

                                                                        Видатки

2.2 Збільшити видатки по коду ТКВК  6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів  довгострокового користування» за рахунок субвенції з державного бюджету у серпні 2017 р. на суму                                                    40 000,00 грн.

 

2.3 Збільшити видатки по ТКВК  6060 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» по КЕКВ 3142 « Реконструкція та реставрація інших об’єктів»  у вересні. для оплати за технічний нагляд по реконструкції систем опалення, водопостачання та каналізації на суму                                                                                                 7 100,00 грн.

 

Внести відповідні зміни до рішення від  24 грудня 2016 р. № 270-09-07 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

 

 

Сільський голова                                                      Дженжебір М.М.

В.о. головного бухгалтера                                       Козлова Н.А

 

 

27 вересня  2017 року

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Пушкіна в с. Лебедин

Бориспільського району Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Пушкіна в с. Лебедин, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Пушкіна в с. Лебедин Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 276 119,17 грн. (Двісті сімдесят шість тисяч сто дев’ятнадцять грн. 17 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 472-14-07

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно-кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Козацька в с. Лебедин

Бориспільського району Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Козацька в с. Лебедин, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Козацька в с. Лебедин Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 252 723,08 грн. (Двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот двадцять три грн. 08 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 473-14-07

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно- кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Гетьмана Івана Сулими

в с. Лебедин Бориспільського району

Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Гетьмана Івана Сулими в с. Лебедин, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Гетьмана Івана Сулими в с. Лебедин Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 292 912,13 грн. (Двісті дев’яносто дві тисячі дев’ятсот дванадцять грн. 13 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 474-14-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно- кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Шевченка

в с. Лебедин Бориспільського району

Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Шевченка в с. Лебедин, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Шевченка в с. Лебедин Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 293 394,41 грн. (Двісті дев’яносто три тисячі триста дев’яносто чотири грн. 41 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 475-14-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно- кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Миру

в с. Кучаків Бориспільського району

Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Миру в с. Кучаків, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Миру в с. Кучаків Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 162 909,96 грн. ( Сто шістдесят дві тисячі дев’ятсот дев’ять грн. 96 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 476-14-07

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проектно- кошторисної

документації  по капітальному ремонту

дороги по вулиці Зарічна

в с. Артемівка Бориспільського району

Київської області»

 

Відповідно до пункту 1 статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проектно-кошторисну документацію на  капітальний ремонт дороги по вулиці Зарічна в с. Артемівка, враховуючи виступи депутатів та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та житлово-комунального господарства, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити проектно-кошторисну документацію, надану виконавцем ТОВ «Інвестиційно-будівельною компанією « Еліт Строй », по капітальному ремонту дороги по вулиці Зарічна в с. Артемівка Бориспільського району Київської області» кошторисною вартістю 246 326,11 грн. ( Двісті сорок шість тисяч триста двадцять шість  грн. 11 коп.).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 477-14-07

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження розпоряджень

сільського голови Кучаківської сільської ради

прийнятих в міжсесійний період

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. VI.4 рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 « Про сільський бюджет на 2017 рік»,  заслухавши інформацію про розпорядження, прийняті головою Кучаківської сільської ради за період з 03 серпня 2017 року по 27 вересня 2017 року,  Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити розпорядження сільського голови, прийняті в міжсесійний період з 03 серпня 2017 року по 27 вересня 2017 року, а саме :
 • Розпорядження від 07.09.2017 р. № 78/01-11 « Про внесення змін до сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;
 • Розпорядження від 21.09.2017 р. № 81/01-11 « Про внесення змін до сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік».

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 478-14-07

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виплату матеріальної допомоги

населенню сільської ради згідно

місцевої програми «Турбота»

 

 

 

Керуючись п.п.22, п.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, відповідно до Програми та Положення про виплату матеріальної допомоги населенню Кучаківської сільської ради, згідно місцевої програми  «Турбота»  на  2017  рік,  розглянувши  заяву  Михайліченка В.М.,  жителя

с. Артемівка Бориспільського району  та  враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Виплатити матеріальну допомогу учаснику АТО Михайліченку Володимиру Миколайовичу загальною сумою 2 000,00 гривень,

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський  голова                                                              М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 479-14-07

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про освоєння субвенції з державного

бюджету на придбання дитячого

майданчика в с. Кучаків

 

 

 

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, враховуючи рішення сесії Бориспільської районної ради від 10.08.2017 року № 188-14-VII « Про внесення змін до рішення сесії районної ради « Про районний бюджет Бориспільського району на 2017 рік» від 23.12.2016 року № 126-09-VII»   та лист Управління фінансів Бориспільської РДА  від 10.08.2017 р. № 196, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Прийняти кошти субвенції з державного бюджету  до спеціального фонду сільського  бюджету Кучаківської сільської ради  на здійснення  заходів  щодо   соціально-економічного  розвитку  території в розмірі 40 000,00 грн.  та спрямувати  їх на облаштування  дитячого майданчика в с. Кучаків.

 

 1. Бухгалтерії сільської ради внести відповідні зміни до сільського бюджету.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський  голова                                        М. М. Дженжебір

 

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 480-14-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в рішення

Кучаківської сільської ради

від 01.06.2017 р. № 349-12-07

«Про затвердження розпоряджень

сільського голови Кучаківської сільської ради

прийнятих в міжсесійний період»

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. VI.4 рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 « Про сільський бюджет на 2017 рік», Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Абзац 4  п.  1  рішення  Кучаківської  сільської ради від 01.06.2017 р. № 349-12-07 «Про затвердження розпоряджень сільського голови Кучаківської сільської ради прийнятих в міжсесійний період» викласти в такій редакції:

 

 • Розпорядження від 24.05.2017 р. № 41/01-11 « Про виплату матеріальної допомоги згідно місцевої програми «Турбота»».

 

 

2  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з    бюджету та житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 481-14-07

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до

кошторисних призначень

спеціального фонду сільського бюджету

Кучаківської сільської ради

 

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши рекомендації комісії з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку, Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по коду доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна ( крім нерухомого майна)» на суму 45 171,40 грн. від реалізації металобрухту.

 

 1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету по коду ТКВК 6051 « Забезпечення функціонування теплових мереж» (платні послуги) по КЕКВ 2240 у вересні 2017 р. на суму 45 171,40 грн.

 

 1. Бухгалтерії сільської ради внести відповідні зміни до сільського бюджету.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

27 вересня 2017 року

№ 513-14-07

 

 

 

 

 

Без коммент.  • Жовтень 14, 2017

Календар публікацій

Жовтень 2018
П В С Ч П С Н
« Сер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ