Рішення

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження звіту про виконання

бюджету Кучаківської сільської ради

за 9 місяців  2017 року

 

 

Заслухавши в. о. головного бухгалтера Козлову Н.А. та обговоривши звіт  про виконання місцевого бюджету сільської ради за  9 місяців 2017 року, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради :

 

              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за 9 місяців 2017 року

по доходах в сумі – 3 086 662,69 грн. і по видатках  2 899 389,69 грн.

 

–         По загальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 1 569 252,47 грн. і по видатках 1 510 508,66 грн.

 

–         По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах, з урахуванням коштів одержаних з районного бюджету,  в сумі 1 517 410,22  грн. і по видатках  1 388 881,03 грн.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Додаток : 5 аркушів

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

с. Кучаків

2 листопада  2017 року

№   514-15-07

                                                             

                                                                     Звіт

про виконання бюджету Кучаківської  сільської ради за 9 місяців 2017 р.

 

Бюджет сільської ради складається із загального фонду та спеціального фонду .

Доходи загального фонду на 9 місяців 2017 року заплановані у сумі  1 481 600,00 грн.,  фактично отримано  – 1 569 252,47 грн., що становить 105,92 %.

Доходи  спеціального фонд ( з урахуванням трансфертів з місцевого бюджету) за 9 місяців 2017 року становлять 1 517 410,22 грн., що становить 31,1% .

( додаток № 1)

 

Видаткова частина бюджету загального фонду за  9 місяців 2017 року виконана на 77,79%  при плані асигнувань 1 941 800,00 грн., касові видатки складають 1 510 508,66 грн.

Видаткова частина спеціального фонду (інші кошти спецфонду) за 9 місяців 2017 року виконана на 21,76% при плані асигнувань 6 152 700,00 грн., касові видатки складають 1 338 841,42 грн.

Використано коштів по спеціальному фонду (платні послуги) за 9 місяців 2017 року у сумі  50 039,61 грн.

Використано кошів по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за 9 місяців 2017 року у сумі 0,00 грн.                                              ( додаток № 2)

 

 

Додаток 1

                     Доходи  Кучаківської сільської ради за 2017 рік.

Загальний фонд

              Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету
                                             Кучаківської сільської ради
                                                  на 01.10 .2017 року
грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план з  урахуванням змін План на січень-вересень Факт на 01.10.17. +/- % викон.
10000000 Податкові надходження 2 013 000,00 1 474 800,00 1 557 861,71 83 061,71 105,63
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 4 000,00 4 000,00 3 150,00 -850,00 78,75
11020000 Податок на прибуток підприємств 4 000,00 4 000,00 3 150,00 -850,00 78,75
11020200 Податок на прибуток підприємства та фінансових установ комунальної власності 4 000,00 4 000,00 3 150,00  -850,00 78,75
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 4 000,00        1 900,00 7 256,32     5 356,32 381,91
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4 000,00 1 900,00 7 237,77   5 337,77  

380,94

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використаннялісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4 000,00 1 900,00 7 237,77 5 337,77 380,94
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план з  урахуванням змін План на січень-вересень Факт на 01.10.17. +/- % викон.
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 18,55 18,55 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 60 000,00 45 000,00 48 199,08 3 199,08 107,0
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 10,52 10,52 0,00
14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) (пальне) 0,00 0,00 38,71 38,71 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 60 000,00 45 000,00 48 149,85 3 149,85 107,0
18000000 Місцеві податки 1 945 000,00 1 423 900,00 1 499 256,31 75 356,31 105,29
18010000 Податок на майно 1 215 000,00 981 700,00 939 248,06 -42 451,94 95,68
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 3 100,00 13006,93 9906,93 419,58
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 4 000,00 31 000,00 8 991,51 5 991,51 299,72
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 17 000,00 15 600,00 8 818,99 -6 781,01 56,53
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 400 000,00 338 000,00 346 023,16 8 023,16 102,37
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 240 000,00 180 000,00 199 078,71 19 078,71 110,60
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 260 000,00 224 000,00 222 229,55 -1 770,45 99,21
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 290 000,00  218 000,00 141 099,21 -76 900,79 64,72
18040000 Збір за запровадження деяких видів підприємницької діяльності, що  справляється до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18040100 Збір за провадженя торгівельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 0,00 0,00 -590,32 -590,32 0,00
18050000 Єдиний податок     730 000,00 442 200,00 560,598,57 118 398,57 249,51
18050300 Єдиний податок з юридичих осіб 0,00 0,00 10 972,50 10 972,50 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 330 000,00 254 200,00 309 264,07 55 064,07 121,66
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 400 000,00 188 000,00 240 362,00 52362,00 127,85
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план з  урахуванням змін План на січень-вересень Факт на 01.10.17. +/- % викон.
20000000 Неподаткові надходження 8 000,00 6 800,00 11 390,76 4 590,76 167,51
21080000 Інші надходження 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
21080900 Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 0,00 0,00 -122,00 -122,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  

8 000,00

6 800,00 7 272,76 472,76 106,95
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 000,00  6 800,00 4 682,55 -2 117,45 68,86
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 4 000,00 3 200,00 4 682,55 1 482,55 146,33
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 4 000,00 3 600,00 0,00 -3 600,00 0,00
22090000 Державне мито 0,00 0,00  2 590,21 2 590,21 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,00 0,00 2 556,21 2 566,21 0,00
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордоних паспортів (посвідок) громадян України 0,00 0,00 34,00 34,00 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
2406000 Інші надходження 0,00 0,00 4 240,00 4 240,00 0,00
Всього доходів 2 021 000,00 1 481 600,00 1 569 252,47 87 652,47 105,92

 

Спеціальний фонд

код Найменування доходів Річний план з урахуванням змін Надійшло на 01.10.17. % викон.
19010000 Екологічний податок 0,00 696,85  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 0,00 696,85 0,00
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 5000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 34 000,00 85 031,82  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 34 000,00 39 860,42 117,2
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,00 45 171,40 0,00
41030000 Субвенція 4 851 000,00 1 426 681,55  
41030403 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 4 851 000,00 1 426 681,55 29,4
Всього 4 885 000,00 1 517 410,22 31,1

 

Додаток № 2

Видатки сільського бюджету за 2017 рік.

 

                                                Загальний фонд

 

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік зі змінами План на січень-вересень Використано станом на 01.10.2017. Відхилення

+/-

% викон.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 1 335 600,00 1 119 600,00 925 042,45 -194 557,55 82,62

 

7010 Місцева пожежна охорона 420 700,00 354 900,00 271 254,49 -83 645,51 76,43
3400 Інші видатки на соціальний захист населення  98 800,00 98 800,00 90 300,00 -8 500,00 91,4
5062 Інші видатки  (Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні) 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 100,0
6060 Благоустрій сіл, міст та селищ 294 300,00 236 500,00 114 011,72 -122 488,28 48,2
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 35 000,00 35 000,00 12 900,00 -22 100,00 36,86
8800 Інші субвенції 92 500,00 92500,00 0,00 100,0
  Всього 2 188 900,00 1 941 800,00 1 510 508,66 -431 291,34 77,79

 

Спеціальний фонд (інші кошти спецфонду)

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-вересень Використано станом на 01.10.2017. Відхилення

+/-

% викон.
6060 Благоустрій сіл, міст та селищ 240 000,00 240 000,00 0,00 -240 000,00 0,00
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 622 200,00 622 20,00 37 357,87 - 584842,13 6,00
6410 Реалізація інвестиційних проектів 3 060 900,00 3 060 900,00 593 921,50 -2 466 978,50 19,4
6430 Розробка схем та проектів рішень масового застосування 1 222 600,00 1 222 600,00 700 562,05 -522 037,95 57,3
 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-вересень Використано станом на 01.10.2017. Відхилення

+/-

% викон.
6650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 -1 000 000,00 0,00
8800 Інші субвенції 0,00 7 000,00 7000,00 0,00 100,0
  Всього 6 145 700,00 6 152 700,00 1 338 841,42 4 813 858,58 21,76

 

 

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

 

КФК

Найменування установ Затверджено на рік Річний план з урахуванням змін Надійшло коштів за січень-вересень Використано станом на 01.10.2017.
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської , селищної , сільських рад 21 500,00 70 900,00 20 832,73 50 039,61
7040 Місцева пожежна охорона 0,00 0,00 0,00 0,00
6051 Забезпечення функціонування теплових мереж 12 500,00 12 500,00 64 199,09 0,00
  Всього  

34 000,00

 

83 400,00

 

85031,82

 

50 039,61

 

 

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

 

КФК

Найменування установ  

Затверджено на рік

Надійшло коштів за січень-вересень Використано станом на 01.10.2017.
3400 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 0,00 0,00 0,00
6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 0,00 0,00 0,00
  Всього  

0,00

 

0,00

 

0,00

 

 

В.о. головного бухгалтера                           Н.А. Козлова

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

від 24 грудня 2016 року № 270-09-07

«Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши виступ в. о. головного бухгалтера Козлової Н.А., виступи голови сільської ради та депутатів, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2017 рік» від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 із змінами.

І.1. У пункті 1 абзац 2  змінити цифри  «8 468 100,0», «2 281 400,0», « 6 186 700,0» грн. відповідно цифрами   «8 473 400,0», «2 286 700,0», «6 186 700,0»   грн.

1.2. Доповнити пункт 1 абзацом 3

« – Установити дефіцит сільського бюджету  в сумі 1 567 400,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення, в т. ч.

1)  дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі  265 700,00 грн. , джерелом покриття якого визначити спрямування вільного залишку коштів загального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року

2) дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 1 301 700  грн., джерелом покриття якого визначити:

– надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) сумі 695 600,00 грн.;

– за рахунок залишку коштів спеціального фонду сільського бюджету, який склався станом на 01.01.2017 року в сумі 606 100,00 грн. ».

1.2. У пункті 2  змінити цифри   цифрами     «8 428 100,0», «2 281 400,0», «6 186 700,0» грн. відповідно цифрами     «8 473 400,0», «2 286 700,0», «6 186 700,0» грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

ІІ.  Внести зміни у додатки  №2, № 3, № 5 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

ІІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                           Дженжебір М. М.

 

с. Кучаків

2 листопада  2017 року

№ 515-15-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Пропозиції

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», заслухавши  виступ в. о. головного бухгалтера Козлової Н.А., виступи голови сільської ради та депутатів,  внести зміни до сільського бюджету на 2017 рік:

І. Загальний фонд сільського бюджету

 

Видатки

 1. Внести зміни до програмної та економічної класифікації видатків:

 

1.1   Зменшити видатки по ТКВК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»  на загальну суму                                                        3 700,00 грн. ,

а саме:

–    зменшити видатки по КЕКВ 2240  «Оплата послуг (крім комунальних)»  на загальну суму                                                                                               9700,00 грн.:

вересень    2017 року  – 1100,00 грн.

жовтень      2017 року – 3800,00 грн.

листопад    2017 року – 3300,00 грн.

грудень      2017 року  – 1500,00 грн.

–    збільшити видатки по  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»    на  оплату передплати  періодичних видань на 2018 рік  у листопаді 2017 р. на загальну суму                                                                                                 6 000,00 грн.

 

 • Збільшити видатки по ТКВК 3400 « Інші видатки на соціальний захист населення»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»  для поховання невідомих  у листопаді 2017 р. на  загальну суму                                                                3 700,00 грн.

 

 1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду сільського бюджету станом на 01.2017 р.  в сумі                                         5 300,00 грн.

 

2.1 Збільшити видатки по ТКВК 8800 « Інші субвенції»      на суму 5 300,00 грн.

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у   жовтні 2017 р. для придбання товарів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  ( для Кучаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені гетьмана Івана Сулими).

Внести відповідні зміни до рішення від  24 грудня 2016 р. № 270-09-07 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

Сільський голова                                                      Дженжебір М.М.

В.о. головного бухгалтера                                       Козлова Н.А.

 

 

2 листопада  2017 року

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження розпоряджень

сільського голови Кучаківської сільської ради

прийнятих в міжсесійний період

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. VI.4 рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 « Про сільський бюджет на 2017 рік»,  заслухавши інформацію про розпорядження, прийняті головою Кучаківської сільської ради за період з 28 вересня 2017 року по 1 листопада 2017 року,  Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити розпорядження сільського голови, прийняті в міжсесійний період з 28 вересня 2017 року по 1 листопада 2017 року, а саме :
 • Розпорядження від 26.10.2017 р. № 97/01-11 « Про внесення змін до  сільського бюджету Кучаківської сільської ради на 2017 рік»;

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 516-15-07

 

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про визначення постачальника дитячого

ігрового комплексу для облаштування

дитячого майданчика в с. Лебедин

Бориспільського району

 

Відповідно до ст. 25, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Програми соціально-економічного розвитку Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки,  рішення Кучаківської сільської ради від 03.08.2017 р. № 466-13-07 «Про придбання та монтаж дитячого ігрового комплексу біля клубу в с. Лебедин та передачу ігрового комплексу на баланс відділу культури Бориспільської райдержадміністрації»,  враховуючи виступи  сільського голови, депутатів  та думку представників ініціативних груп по облаштуванню дитячих майданчиків, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити постачальником дитячого ігрового комплексу для облаштування дитячого майданчика в с. Лебедин Бориспільського району ТОВ «КСІЛ – Україна».

 

 1. Сільському голові укласти договір з ТОВ «КСІЛ –Україна» на придбання дитячого ігрового комплексу з його встановленням.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 517-15-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про визначення постачальника дитячого

ігрового комплексу для облаштування

дитячого майданчика в с. Мала Стариця

Бориспільського району

 

Відповідно до ст. 25, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Програми соціально-економічного розвитку Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки,  рішення Кучаківської сільської ради від 03.08.2017 р. № 465-13-07 «Про придбання та монтаж дитячого ігрового комплексу біля клубу в с. Мала Стариця та передачу ігрового комплексу на баланс відділу культури Бориспільської райдержадміністрації»,  враховуючи   виступи сільського голови, депутатів та думку представників ініціативних груп по облаштуванню дитячих майданчиків, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити постачальником дитячого ігрового комплексу для облаштування дитячого майданчика в с. Мала Стариця Бориспільського району ТОВ «КСІЛ – Україна».

 

 1. Сільському голові укласти договір з ТОВ «КСІЛ –Україна» на придбання дитячого ігрового комплексу з його встановленням.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 518-15-07

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про визначення постачальника дитячих

ігрових комплексів для облаштування

дитячого майданчика в с. Кучаків

Бориспільського району

 

Відповідно до ст. 25, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Програми соціально-економічного розвитку Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки,  рішення Кучаківської сільської ради від 03.08.2017 р. № 464-13-07 «Про придбання та монтаж дитячого ігрового комплексу біля клубу в с. Кучаків та передачу ігрового комплексу на баланс Кучаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені гетьмана Івана Сулими», враховуючи  виступи сільського голови, депутатів та думку представників ініціативних груп по облаштуванню дитячих майданчиків, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити постачальником дитячих ігрових комплексів для облаштування дитячого майданчика в с. Кучаків Бориспільського району ТОВ «КСІЛ – Україна».

 

2.Сільському голові укласти договір з ТОВ «КСІЛ –Україна» на придбання дитячого ігрового комплексу з його встановленням.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 519-15-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про визначення постачальника дитячих

ігрових комплексів для облаштування

дитячого майданчика в с. Кучаків

Бориспільського району

 

Відповідно до ст. 25, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України,  Програми соціально-економічного розвитку Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки,  рішення Кучаківської сільської ради від 27 вересня 2017 р. № 480-14-07 «Про освоєння субвенції з державного бюджету на придбання дитячого майданчика в с. Кучаків», враховуючи  виступи сільського голови, депутатів та думку представників ініціативних груп по облаштуванню дитячих майданчиків, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити постачальником дитячих ігрових комплексів для облаштування дитячого майданчика в с. Кучаків Бориспільського району ТОВ «КСІЛ – Україна».

 

2.Сільському голові укласти договір з ТОВ «КСІЛ –Україна» на придбання дитячого ігрового комплексу з його встановленням.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 520-15-07

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в рішення

Кучаківської сільської ради

від 03.08.2017 р. № 466-13-07

«Про придбання та монтаж дитячого ігрового

комплексу біля клубу в с. Лебедин

та передачу ігрового комплексу на баланс відділу

культури Бориспільської райдержадміністрації»

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, відповідно до Програми благоустрою населених пунктів Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки, враховуючи виступи сільського голови та депутатів, а також  думку представника ініціативної групи по облаштуванню дитячих майданчиків в с. Лебедин, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Викласти назву рішення від 03.08.2017 р. № 466-13-07  «Про придбання та монтаж дитячого ігрового комплексу біля клубу в с. Лебедин та передачу ігрового комплексу на баланс відділу культури Бориспільської райдержадміністрації» в новій редакції «Про придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу біля спорткомплексу в с. Лебедин».
 2. п.  2  цього рішення  викласти в такій редакції:

« 2. Встановити придбаний дитячий ігровий комплекс на території спортивного комплексу в с. Лебедин.»

 1. Додати новий п. 3 наступного змісту:

« 3. Бухгалтерії сільської ради поставити придбане обладнання на баланс».

 1. У зв’язку з цим п. 3 рішення № 466-13-07 від 03.08.2017 р. вважати п. 4.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з    бюджету та житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 521-15-07

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про виплату матеріальної допомоги

населенню сільської ради згідно

місцевої програми «Турбота»

 

 

 

Керуючись п.п.22, п.1, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетним кодексом України, відповідно до Програми та Положення про виплату матеріальної допомоги населенню Кучаківської сільської ради, згідно місцевої програми  «Турбота»  на  2017  рік,  розглянувши  заяву  Дмитренка.М. Г.,  жителя с. Лебедин Бориспільського району  та  враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

 1. Виплатити матеріальну допомогу учаснику АТО Дмитренку Максиму Григоровичу загальною сумою 2 000,00 гривень,

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський  голова                                                              М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 522-15-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до

кошторисних призначень

спеціального фонду сільського бюджету

Кучаківської сільської ради

 

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, заслухавши виступи в. о. головного бухгалтера, сільського голови, депутатів сільської ради, Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до кошторисних призначень спеціального фонду ( платні послуги) сільського бюджету по ТКВК 0170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»   КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»:

 

 • Зменшити видатки на ремонт приміщення сільської ради на суму 2 200,00 грн.

 

 • Збільшити видатки на оплату послуг з незалежної оцінки нежитлових приміщень, що знаходяться на балансі сільської ради 2 200,00 грн.

 

 1. Бухгалтерії сільської ради внести відповідні зміни до сільського бюджету.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 523-15-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в Програму

соціально-економічного розвитку

Кучаківської сільської ради

на 2017 -2022 роки

 

 

Керуючись підпунктом 22 п. 1 ст. 26 Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Кучаківської сільської ради № 420-13-07від 03.08.2017 р.  та  № 471-14-07 від 27.09.2017 р. «Про внесення змін до рішення від 24 грудня 2016 року № 270-09-07 «Про сільський бюджет на 2017 рік»,   заслухавши виступи в. о. головного бухгалтера Козлової Н.А.,   сільського голови Дженжебіра М .М.  та депутатів сільської ради, Кучаківська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Внести зміни в розділ «Благоустрій» Програми соціально-економічного розвитку Кучаківської сільської ради на 2017-2022 роки, виклавши підпункти пункту «Основні завдання та заходи на 2017-2022 роки» в такій редакції:

 

 • Придбання дитячих майданчиків – 240,0 тис. грн.
 • Капітальний ремонт доріг  –  1 550,0 тис. грн.
 •   Капітальне будівництво мережі вуличного освітлення вулиць– 150,0 тис. грн.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з    бюджету та житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку.

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

с. Кучаків

2 листопада 2017 року

№ 525-15-07

 

 

 

Без коммент.  • Листопад 16, 2017

Календар публікацій

Жовтень 2018
П В С Ч П С Н
« Сер    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ