Програма благоустрою

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії   Кучаківської  сільської

ради     7      скликання

22.12.2017  №    557-17-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

благоустрою населених пунктів   Кучаківської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

1.Паспорт

 

Програми благоустрою населених пунктів  Кучаківської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програмиКучаківська  сільська  рада.

 

 1. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування»,від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів».

 

 1. Розробник програми: Виконавчий комітет Кучаківської  сільської ради.

 

 1. Співрозробники програми: Комунальне підприємство “Кучаків”, постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою  та комунальної власності.

 

 1. Відповідальний виконавець програми: КП “Кучаків» , виконавчий комітет сільської ради.

.

 1. Термін реалізації програми: 2018-2020 роки.

 

7.1. Етапи виконання програми: щороку: І етап – 2018 рік; ІІ етап – 2019 рік; ІІІ етап – 2020 рік.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування:

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить   885,0   тис.грн.

 

Джерела фінансування Обсяг фінансу-вання, тис.грн. У тому числі за роками,  тис.грн.
2018 2019 2020
Державний бюджет
Обласний бюджет
Сільський бюджет 885,0 235,0 300,0 350,0
Інші джерела

 

Уточнені обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні  сільського бюджету  на відповідний фінансовий рік.

Кошти інших джерел – можуть бути передбачені.

 

 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму

 

На основі Закону України «Про благоустрій населених пунктів», який визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини підготовлена  Програма благоустрою населених пунктів Кучаківської сільської ради  на 2018-2020 роки (надалі Програма), яка спрямована на розв’язання всіх проблем, пов’язаних з благоустроєм  населених пунктів.

Благоустрій – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення та інше, що здійснюється на території сільської ради з метою її раціонального використання належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій сільської ради, охороні та організації упорядкування об’єктів та елементів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

 

Прийняття Програми зумовлено необхідністю постійно та у належному стані проводити благоустрій  населених пунктів Кучаківської сільської ради , а саме:

 • проведення робіт з обслуговування і утримання, підтримки санітарного стану на території сільської ради, територій  масового відпочинку громадян;
 • проведення робіт з висадки нових і утримання існуючих зелених насаджень (газонів, дерев, кущів, квітників) на території сільської ради, вулицях, парках, центральних  площах,  тощо;
 • утримання і проведення поточних ремонтів існуючих малих архітектурних форм та улаштування нових елементів благоустрою;
 • створення безпечних умов для життєдіяльності і відпочинку жителів сільської ради;
 • підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів;
 • проведення робіт щодо безперебійного енергозабезпечення зовнішнього вуличного освітлення території сільської ради та належного обслуговування мереж;
 • своєчасного проведення ремонту покриття вулично-дорожньої мережі, встановленню дорожніх знаків, попередження виникнення аварійних ситуацій для всіх учасників руху;
 • додаткове улаштування майданчиків для паркування автотранспортних засобів в центрі населених пунктів сільської ради;
 • створення нових парків;
 • утримання сільських кладовищ  у належному санітарному стані, тощо.

Об’єкти благоустрою є власністю територіальної громади  Кучаківської сільської ради  і утримуються за рахунок коштів сільського бюджету.

Виконання робіт з благоустрою забезпечується комунальним підприємством сільської ради та іншими організаціями.

 

.

 

3.Визначення мети Програми

 

Метою Програми є – покращення благоустрою сільської  території, планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських  комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання  об’єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров’я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

 

 

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Шляхами розв’язання проблеми є:

 

 • належний догляд території сіл з впорядкуванням зелених зон, створення  зон відпочинку, придбання та встановлення лавочок, урн для сміття, квітників та інших малих архітектурних форм з використанням сучасних дизайнерських рішень;
 • ремонт та збереження об’єктів та елементів благоустрою, влаштування турнікетного огородження, парків, зелених насаджень вздовж вулиць;
 • утримання у належному стані вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
 • улаштування нових майданчиків для паркування автотранспортних засобів на території Кучаківської сільської ради;
 • облаштування та узаконення ринків торгівлі;
 • ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
 • створення нових та відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та заміна видалених зелених насаджень, створення нових алей, парків;
 • утримання у належному санітарному стані автомобільних доріг, вулиць, що є комунальною власністю;
 • утримання у належному стані територій кладовищ, а також меморіалів, пам’ятників;
 • влаштування засобів примусового зниження швидкості руху автотранспорту, типу «лежачий поліцейський», із застосуванням сучасних матеріалів;
 • виконання ремонтних робіт з покриття вулиць, доріг, дворових проїздів, відновлення бордюрів;
 • проведення ремонту існуючих та влаштування нових дитячих та спортивних майданчиків;
 • ремонт та улаштування нових зупинок громадського транспорту;
 • придбання спеціальної техніки для комунальних підприємств ( при наявності коштів);
 • здійснення благоустрою територій навколо шкільного та дошкільних навчальних закладів Кучаківської сільської ради;
 • капітальний ремонт центрального водопостачання та реконструкція скважин в с. Лебедин та Кучаків.
 • передбачення коштів на оплачувані громадські роботи.

 

Джерелами фінансування Програми є кошти з сільського бюджету  та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

Ці кошти,  відповідними рішеннями сільської  ради, спрямовуються на виконання заходів Програми, затверджених рішенням Кучаківської сільської ради про сільський бюджет.

Фінансування Програми здійснюється, виходячи з виділених реальних можливостей   сільського бюджету, з метою покращення стану благоустрою територій  сільської ради  та відповідно до її заходів.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту сільського бюджету  на наступний фінансовий рік у межах видатків, що передбачаються для  виконання заходів.

 

Ресурсне забезпечення та етапи виконання

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Усього витрат на виконання програми, тис.грн. Усього витрат на виконання Програми, тис.грн.
І етап ІІ етап ІІІ етап
2018 2019 2020
Державний бюджет
Обласний бюджет
Сільський бюджет 235,0 300,0 350,0 885,0
Інші джерела

5

 

Плановий обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки із сільського бюджету  становить  885,0 тис.грн.,    з інших джерел фінансування — 0,00 грн.

 

Роботи з утримання благоустрою на приватних присадибних ділянках фінансуються за рахунок коштів їх власників.

Виконання Програми забезпечується реалізацією заходів, які розробляються виконавчим комітетом сільської ради спільно із постійними депутатськими комісіями за формою, що наведена у додатку, в межах виділених бюджетних асигнувань, передбачених на благоустрій території сільської ради.

Розроблені заходи на виконання Програми благоустрою населених пунктів  сільської ради  затверджуються рішенням сесії  Кучаківської сільської ради.

Затверджені заходи є невід’ємною частиною Програми та обов’язковими для виконання.

 

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

 

 • Основними завданнями та заходами Програми є: покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану населених пунктів сільської ради; забезпечення чистоти, порядку,  належного виконання ремонтів з покриття автомобільних доріг комунальної власності, вулиць, площ, тротуарів, відновлення бордюрів; забезпечення зовнішнього вуличного освітлення територій сільської ради  та його садибної забудови; проведення ремонтів, реконструкція об’єктів та елементів благоустрою; ремонт існуючих вуличних автостоянок; обладнання дитячих і спортивних майданчиків, капітальний ремонт центрального водопостачання та  реконструкція скважин в с. Лебедин та Кучаків., озеленення території  в т.ч. відновлення старих та створення нових клумб, посадка дерев, кущів, парків, а також проведення інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою (території прибирання, зелені насадження, вулиці, доріжки, тротуари тощо) на території сільської ради ,  упорядкування дитячих та спортивних майданчиків, меморіалів, пам’ятників, встановлення та ремонт МАФів; створення відповідних умов відпочинку для дітей, підлітків та дорослого населення.

 

Результативні показники Програми.

 

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності мешканців  населених пунктів Кучаківської сільської ради  середовища шляхом покращення естетичного оформлення  інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі, захисту і відновлення довкілля,  збереження технічного та естетичного стану, підвищення експлуатаційних якостей об’єктів і елементів благоустрою території  шляхом відновлення та продовження строків служби цих об’єктів, формування позитивного іміджу, покращення стану дизайну населених пунктів та його привабливості інвестиціям, а також, підвищення культури, комфортності і безпеки умов проживання та відпочинку громадян на території сільської ради.

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

1.збереження стану благоустрою та озеленення сіл, територій загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів і  рекреаційних зон (якщо такі наявні);

2.утримання та ремонт існуючих і будівництво нових сільських  вулиць, дитячих, спортивних та ігрових майданчиків;

3.часткове вирішення питання зайнятості населення;

4.поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради  та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

5.підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та очищення територій від сміття;

6.очищення території сільської ради  від забруднення побутовими відходами;

7.Програма допоможе запровадженню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території сільської ради  у належному стані.

 

 1. Напрямки діяльності та заходи Програми

 

Напрямки діяльності та заходи Програми викладені у додатку, що додається.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет  Кучаківської сільської  ради.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює головний розпорядник бюджетних коштів, постійно діюча комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою  та комунальної власності..

 

 

 

Сільський голова                                                                            М.М. Дженжебір

Без коммент.  • Січень 14, 2018

Календар публікацій

Січень 2019
П В С Ч П С Н
« Сер    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ