Рішення

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про створення централізованої бухгалтерії

при Кучаківській сільській раді

 

Згідно п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою ефективності управління та покращення координації роботи з питань планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку і звітності, в зв’язку з тим, що з сільського бюджету  здійснюється фінансування окремих підрозділів, а саме: управління сільської ради та сільської пожежної охорони с. Кучаків, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити створення централізованої бухгалтерії при Кучаківській сільській  раді.

 

 1. Затвердити структуру та чисельність штатних одиниць централізованої бухгалтерії з 01 січня 2018 р. у кількості 3 штатних одиниць ( головний бухгалтер – 1 од., бухгалтер – 2 од.)

 

 

 1. Включити структуру та кількість штатних одиниць централізованої бухгалтерії в штатний розпис управління сільської ради.

 

 1. Затвердити витрати на утримання централізованої бухгалтерії по ТПКВКМБ 0150 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад)

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський голова                                                     М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кучаків

22  грудня 2017 року

№ 564-17-07

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про упорядкування структури, чисельності,

умов оплати праці працівників,

та затвердження штатних розписів

органів місцевого самоврядування

та окремих бюджетних установ Кучаківської сільської

ради на 2018 рік

 

Згідно ст.25 та п.5 ст.26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Мінпраці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови КМУ від 03.12.1997р.№1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування», постанови КМУ від 23 травня 2009 р. №494 «Про внесення змін у додаток 5 до постанови КМУ від 3 грудня 1997 р. N 1349», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,постанови КМУ від 06.02.2008 р. №34«Про внесення зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови КМУ від 20.05.2009 р. №482 «Про деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», постанови КМУ від 27.05.2009 р. № 504 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268», Постанови КМУ від 30.08.2002 р. №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»,Постанови  КМУ від 09.12.2015 р. №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів, забезпечення ефективної роботи та забезпечення належного функціонування діяльності органу місцевого самоврядування, сільська рада

 

 

                                                                       В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити структуру та загальну штатну чисельність апарату сільської ради в такому складі:

– сільський голова – 1;

– заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету – 1;

– секретар ради – 1;

– головний бухгалтер – 1;

– бухгалтер – 1;

– бухгалтер -1;

– спеціаліст І категорії – 1;

– спеціаліст-землевпорядник – 2;

– завідувач військово-облікового бюро – 1;

– діловод – 1;

– юрист – 1;

– прибиральник службових приміщень – 0,5;

– водій – 1;

– оператор газового обладнання – 0,5 (на рік);

– сторож – 1

Всього – 15 штатних одиниць (штатний розпис додається (Додаток №1)).

 

 1. Затвердити структуру та загальну штатну чисельність працівників сільської пожежної охорони с. Кучаків в такому складі:

– начальник СПО с. Кучаків – 1;

– водій пожежного автомобіля СПО с. Кучаків – 4

Всього – 5 штатних одиниць (штатний розпис додається (Додаток №2)).

 

 1. Установити посадовий оклад ( тарифну ставку) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою КМУ  від 30.08.2002 р. №1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих  галузей бюджетної сфери” в розмірі 1 762,00 грн.

 

 1. Виплачувати посадовим особам апарату сільської ради щомісячні доплати та надбавки:
  • доплату за ранг до посадових окладів посадових осіб місцевого самоврядування, як для державних службовців, в таких розмірах:

1 ранг – 160,00 грн., 2 ранг – 150,00 грн., 3 ранг – 145,00 грн., 4 ранг – 140,00 грн., 5 ранг – 130,00 грн., 6 ранг – 120,00 грн., 7 ранг – 110,00 грн., 8 ранг – 100,00 грн., 9 ранг – 90,00 грн., 10 ранг – 80,00 грн., 11 ранг – 70,00 грн., 12 ранг – 60,00 грн., 13 ранг – 55,00 грн., 14 ранг – 50,00 грн., 15 ранг – 45,00 грн.

 • доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників у розмірі 50 % посадового окладу (крім керівників бюджетних установ та їх заступників, керівників структурних підрозділів цих установ та їх заступників);
 • надбавки за вислугу років з урахуванням доплати за ранг і окладу посадових осіб місцевого самоврядування залежно від стажу в ОМС у таких розмірах:

понад 3 роки – 10 %, понад 5 років – 15%, понад 10 років – 20%, понад 15 років – 25%, понад 20 років – 30%, понад 25 років – 40 %.

 

 1. Виплачувати працівникам пожежної охорони щомісячні доплати та надбавки:
  • доплату за роботу в нічний часу розмірі 40% посадового окладу за кожну годину роботи у період від 22 до 6 години;
  • доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників у розмірі 50 % посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою (за винятком керівників підрозділів);
  • надбавку за безперервну роботу до посадових окладів у таких розмірах:

понад 2 роки – 5 %, понад 5 років – 10%, понад 10 років – 15%, понад 15 років -20%, понад 20 років – 25%;

 • надбавки за класність водіям пожежного автомобіля до посадових окладів за відпрацьований час у таких розмірах:

2 класу – 10%,  1 класу – 25 %.

 

 

 1. Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, згідно діючого законодавства.

 

 1. Здійснювати преміювання працівників, в т.ч. до державних і професійних свят та ювілейних дат у 2017 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі сільської ради та економії коштів на оплату праці, згідно Положення про порядок преміювання працівників органів місцевого самоврядування, централізованої бухгалтерії та інших установ Кучаківської сільської ради на 2018 рік.

 

 1. Забезпечити розмір заробітної плати працівника за повністю виконану норму праці в разі повної зайнятості не нижче розміру мінімальної заробітної плати згідно ЗУ «Про державний бюджет України на 2018 рік».

 

 1. Умови оплати праці працівників та штатні розписи апарату сільської ради та служби пожежної охорони встановлюються з 01 січня 2018 року. Видатки, пов’язані з набранням чинності даного рішення здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисах на утримання відповідних установ.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський  голова                                        М.М. Дженжебір

 

 

 

 

 

 

с.Кучаків

22 грудня 2017 р.

№ 565-17-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

«Затверджую»

Штат у кількості ­­­­­­­­­­­­­­­­­___15,0_______

штатних одиниць з місячним

фондом заробітної плати  за посадовими окладами

Сорок дона тисяча п’ятсот тридцять дев’ять грн. 00 коп.

__Сільський голова__

( посада )

_________________М.М. Дженжебір_

(підпис керівника, ініціали і прізвище )

22 грудня 2017 року

(Число,місяць,рік)  М.П

 

 

Штатний  розпис

 

апарату управління Кучаківської сільської ради

 

з  01 січня  2018  року

 

№п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад

(грн.)

Фонд

заробітної плати

за посадовим окладом на

місяць

(грн.)

1 2 3 4 5
1 Сільський голова 1,0 4 400,00 4 400,00
2 Заступник сільського голови з  питань діяльності виконавчого комітету 1,0 4 300,00 4 300,00
3 Секретар ради 1,0 4 200,00 4 200,00
4 Головний бухгалтер 1,0 3 200,00 3 200,00
5 Спеціаліст І категорії 1,0 2 250,00 2 250,00
6 Спеціаліст ІІ категорії-землевпорядник 1,0 2 200,00 2 200,00
7 Спеціаліст -землевпорядник 1,0 2 000,00 2 000,00
8 Завідуючий військово-облікового бюро 1,0 2 118,00 2 118,00
9 Діловод 1,0 1 895,00 1 895,00
10 Бухгалтер 1,0 3 048,00 3 048,00
11 Бухгалтер 1,0 2  890,0 2 890,00
12 Юрист 1,0 2 555,00 2 555,00
13 Прибиральник службових приміщень 0,5 2 156,00 1 078,00
14 Оператор газових котлів 0,5 2 156,00 1 078,00
15 Сторож 1,0 2 156,00 2 156,00
16 Водій 1,0 2 171,00 2 171,00
Всього 15,0 43695,00 41539,00

 

 

 

Сільський голова ­­­­­­­­­_______________________ М.М Дженжебір

 

В.о. головного бухгалтера_____________________ Н. А. Козлова

 

 

 

Додаток 1

 

 

«Затверджую»

Штат у кількості ­­­­­­­­­­­­­­­­­___5_______

штатних одиниць з місячним

фондом заробітної плати  за посадовими окладами

Дванадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири  грн. 00 коп.

__Сільський голова__

( посада )

__________________М.М. Дженжебір_

(підпис керівника, ініціали і прізвище )

22 грудня 2017 року

(Число,місяць,рік)  М.П

Штатний  розпис

з  01 січня  2018  року

 

Сільська пожежна охорона с. Кучаків

 

№п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад Посадовий оклад

(грн.)

Фонд

заробітної плати

за посадовим окладом на

місяць

(грн.)

1 2 3 4 5
1 Начальник СПО с. Кучаків 1,0 2 890,00 2 890,00
2 Водій  пожежного автомобіля 4,0 2 416,00 9664,00
  Всього 5,0 12554,00

 

 

 

Сільський голова ­­­­­­­­­_______________________ М.М Дженжебір

 

 

В.о. головного бухгалтера_____________________ Н. А. Козлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про умови оплати праці

сільського голови на 2018 рік

 

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України №353 від 24.05.2017 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 9 березня 2006 року №268 та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», п. 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за погодженням з постійними комісіями сільської ради,  сесія сільської  ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Оплату праці сільського голови проводити згідно з постановою КМУ від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» із внесеними змінами і доповненнями та згідно до постанови КМУ від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 та визнання таким, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».
 2. Виплачувати сільському голові ради щомісячні доплати та надбавки:
  • доплату за сьомий ранг до посадового окладу як посадовій особі місцевого самоврядування четвертої категорії в розмірі 110,00 грн.;
  • надбавку за вислугу років з урахуванням доплати за ранг і окладу посадової особи місцевого самоврядування залежно від стажу в ОМС, а саме стажу роботи понад 10 років в розмірі 20% .
 3. Проводити преміювання сільського голови:
 • щомісячно у розмірі посадового окладу ;
 • до державних і професійних свят в розмірі посадового окладу .
 1. Встановити надбавку сільському голові за високі досягнення у праці, складність та напруженість у розмірі 50 % посадового окладу.
 2. При наданні відпустки виплачувати сільському голові матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку та вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу згідно штатного розпису.
 3. Умови оплати праці сільського голови встановити з 01 січня 2018 року. Видатки, пов’язані з набранням чинності даного рішення здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, згідно кошторисних призначень на 2018 рік.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

Сільський  голова                                        М.М. Дженжебір

с. Кучаків

22 грудня 2017 р.

№ 566-17-07

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Положення  «Про порядок

преміювання працівників органів місцевого самоврядування,

централізованої бухгалтерії та інших установ

Кучаківської сільської ради на 2018 рік»

 

На підставі статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». З метою вдосконалення оплати праці працівників, стимулювання їх особистого вкладу в загальні результати роботи, підвищення ефективності та якості роботи, за сумлінне виконання вказівок та доручень керівництва органу місцевого самоврядування, дотримання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат, Кучаківська сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити  Положення «Про порядок преміювання працівників органів місцевого самоврядування, централізованої бухгалтерії та інших установ Кучаківської сільської ради на 2018 рік».

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

 

 

Сільський  голова                                                       М.М. Дженжебір

 

 

 

с. Кучаків

22 грудня 2017 року

№ 567-17-07

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Кучаківської сільської ради

від 22 грудня 2017 року №  567-17-07

                                                                                                                                

Положення

Про порядок преміювання працівників органів місцевого самоврядування,

централізованої бухгалтерії та інших установ Кучаківської сільської ради

на 2018 рік

 

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене на підставі статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» і затверджується з метою матеріальної зацікавленості працівників Кіровської сільської ради у підвищенні ефективності роботи в питаннях, що входять до їх компетенції, посилення їх відповідальності за виконання службових обов’язків та доручень керівництва, стимулювання особистого вкладу у загальні результати роботи установи.

1.2. Цим положенням визначається порядок і умови виплати премії сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету, секретарю та іншим посадовим особам, службовцям, працівникам управління та окремих установ сільської ради, які працюють у штаті та на умовах сумісництва в межах штатного розпису сільської ради.

1.3. Джерелом для виплати премії є фонд преміювання та економія фонду оплати праці бюджету сільської ради. При цьому загальна сума коштів, що направляється при плануванні на преміювання не може бути меншою, ніж 10 відсотків посадових окладів.

1.4.  Премія виплачується  при  дотриманні умов, викладених в пунктах даного положення за підсумками  роботи за місяць, квартал, рік; з нагоди ювілейних та на честь святкових дат, державних професійних свят, за рахунок і в межах фонду преміювання та економії фонду заробітної плати, а також частини перевиконання бюджету по доходах.

 

 1. Умови та показники преміювання

2.1. Основними показниками для преміювання працівників є:

– сумлінне виконання службових обов’язків, визначених посадовими інструкціями;

– дотримання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

– особистий вклад у загальні результати роботи;

– сумлінне виконання вказівок та доручень керівництва органу місцевого самоврядування;

– виконання особливих робіт;

– інтенсивність праці;

– розширений обсяг роботи.

2.2.  Підставою для позбавлення (зменшення розміру) премії є:

– звільнення працівника за власним бажанням;

– порушення трудової дисципліни;

– невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та інших упущеннях в роботі;

– винесення догани (премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення).

 

 1. Порядок нарахування та виплати премії

3.1.  Преміювання сільського голови проводиться на підставі рішення сесії сільської ради.

3.2. Преміювання заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету, секретаря та інших посадових осіб, службовців, працівників управління та окремих установ сільської ради, які працюють у штаті та на умовах сумісництва, в межах штатного розпису сільської ради, проводиться на підставі розпорядження сільського голови.

3.3. Рішення щодо розміру премії (як в абсолютній сумі так і в відсотках до посадового окладу) приймає: щодо сільського голови – сесія сільської ради, всіх інших працівників сільської ради – сільський голова.

 

3.4. Сільський голова має право на преміювання працівників (незалежно від посади, яку вони займають):

–  з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування);

–  з нагоди святкування Міжнародного-жіночого Дня 8 Березня та Дня захисника України 14 жовтня;

–  у зв’язку з ювілейними датами (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60- річчям від дня народження).

 

3.4. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється (розмір премії необмежений в межах кошторису).

 

3.5. Нарахування і виплата премій проводиться у строки нарахування і виплати заробітної плати.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                       М. М. Дженжебір

 

 

Без коммент.  • Січень 14, 2018

Календар публікацій

Червень 2019
П В С Ч П С Н
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ