Рішення

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про  затвердження  бюджетних рахунків

Кучаківської сільської ради  для

зарахування надходжень на 2018 рік

 

 

 

Відповідно до п.п.23 п.1 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.69, 691 Бюджетного кодексу України, Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити бюджетні рахунки для зарахування надходжень до місцевого бюджету Кучаківської сільської ради, згідно  кодів бюджетної  класифікації:

 

КБК Назва
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства
14021900 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

-Пальне

14031900 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

-Пальне

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості
18010500 Земельний податок з юридичних осіб
18010600 Орендна плата з юридичних осіб
18010700 Земельний податок з фізичних осіб
18010900 Орендна плата з фізичних осіб
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків”
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
24060300 Інші надходження
24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства транспорту і зв’язку.

 

 

 

Сільський голова                                                            Дженжебір М. М.

 

 

 

 

с. Кучаків

22 грудня 2017 року

№ 568-17-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про  застосування програмно-цільового

методу у бюджетному процесі

 

 

 

Відповідно до ст.20 та п.18 Прикінцевих та перехідних положень  Бюджетного кодексу України, ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Кучаківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Запровадити застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі на рівні сільського бюджету з 01 січня 2018 року.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства транспорту і зв’язку.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Дженжебір М. М.

 

 

 

 

с. Кучаків

22 грудня 2017 року

№ 569-17-07

 

 

Кучаківська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про  затвердження Програми 

розвитку фізичної культури та спорту

 на  території   Кучаківської

 сільської  ради на 2018 -2020 роки 

 

З метою покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту, оздоровлення широких верст населення територіальної громади, пропаганди здорового способу життя в молодіжному середовищі, керуючись  статтею 26   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою  та комунальної власності та виступи депутатів, Кучаківської сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на  території  Кучаківської сільської  ради на 2018 -2020 роки (далі – Програма), що додається.

 

 1. Головним розпорядником коштів визначити виконавчий комітет Кучаківської сільської ради.

 

 1. Бухгалтерії сільської ради передбачити кошти на реалізацію Програми

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на виконком селищної ради та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та комунальної власності.

 

Сільський  голова                                                             М. М. Дженжебір

 

 

 

с. Кучаків

22 грудня 2017 року

№ 576-17-07

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Кучаківської сільської           ради № 576-17-07 від 22 грудня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

НА ТЕРИТОРІЇ КУЧАКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 на 2018-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

1.Паспорт

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Кучаківської сільської ради на 2018-2020 роки

 

 1. Ініціатор розроблення програмиВиконавчий комітет Кучаківської сільської ради.

 

 1. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

закони України: від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування», від 24.12.1993 р. № 3808-12 « Про фізичну культуру  і спорт»

 

 1. Розробник програми: Виконавчий комітет Кучаківської  сільської ради, постійна комісія з питань бюджету , житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку.
 2. Відповідальний виконавець програми: Виконавчий комітет Кучаківської сільської ради.

 

 1. Термін реалізації програми: 2018-2020 роки.

 

 1. Етапи виконання програми: щороку: І етап – 2018 рік; ІІ етап – 2019 рік; ІІІ етап – 2020 рік.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування:

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить    110,0  тис.грн.

 

Джерела фінансування Обсяг фінансу-вання, тис.грн. У тому числі за роками,  тис.грн.
2018 2019 2020
Державний бюджет
Обласний бюджет
Сільський бюджет 110,0 10,0 40,0 60,0
Інші джерела

 

 

*Уточнені обсяги видатків на реалізацію заходів Програми визначаються щорічно при затвердженні  сільського бюджету  на відповідний фінансовий рік.

Кошти інших джерел – можуть бути передбачені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальні положення.

Фізична культура та спорт є ефективним та найбільш економічним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду нації та розв’язання різних соціальних проблем. В той же час фізична культура і спорт є складовою частиною виховного процесу підростаючого покоління. Фізичні вправи відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я людини, підвищення фізичних і функціональних можливостей її організму, забезпеченні повноцінного дозвілля, збереженні тривалості активного життя населення.   У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я населення. Майже 70% дорослих громадян держави мають низький та нижчий ніж середній рівень фізичного здоров’я.

В населених пунктах Кучаківської сільської ради  проводиться певна робота, спрямована на покращення умов розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження всіх складових її діяльності.   Слабким є нинішній стан матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури і спорту. Причиною є те, що на протязі багатьох років на будівництво та утримання спортивних споруд в бюджетах різних рівнів видатки взагалі не передбачалися. Внаслідок таких недоліків сільське населення практично позбавлене можливостей займатись будь-якими формами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. Хоча, слід відмітити що передумови покращення ситуації  є:

– за рахунок фінансування з районного бюджету протягом останніх років проводиться капітальний ремонт приміщення спортивного комплексу в с. Лебедин;

-є  сільська футбольна команда, але неправильно є те що їх досягнення тримаються практично на ентузіазмі самої команди і кількох наставників, потрібно також всім попрацювати над культурою вболівальників під час матчів і після них, залученням вболівальників та покращенням матеріальної бази команди;

-є водойми, які можна обладнати  для плавання в літній період, в зимовий період їх можна використовувати для моржування, або для хокейних ігор чи катання на ковзанах;

– є стадіони ( на території Кучаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів  та в с. Лебедин), які потребують відповідного оснащення .

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знаходять до цього часу адекватного відображення у суспільній свідомості населення , та не сприймаються населенням, як такі проблеми, що мають загально-соціальне значення, що приводить до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню рівня хронічних захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, тощо.

Рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту далеко не відповідає вимогам сьогодення і не може задовольнити потреб населення громади. Практично відсутня система пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Дуже малий відсоток населення залучено до занять фізичними вправами та розвитку свого спортивно-культурного рівня. Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім’ях. Недостатнім є рівень залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять спортом у загальноосвітнім та дошкільнім навчальних закладах. Похідним таких соціальних недоліків є те, що катастрофічно не задовольняється природно-біологічна потреба дітей, учнівської молоді у рухливій активності, що негативно позначається на їх здоров’ї, щороку збільшується кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.

 

Одним із основних заходів, що поліпшує стан здоров’я людини, запобігає розвитку різного роду захворювань – є формування у населення свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих. Адже у структурі факторів, що формують здоров’я, на умови та спосіб життя припадає майже 70 відсотків.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та пріоритетних напрямів розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту, та які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах розвитку суспільства.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Кучаківської сільської ради  на 2018-2020 роки повинна сприяти поліпшенню становища, що склалося, та підвищенню авторитету фізичної культури і спорту.

 

 1. Мета Програми

Мета програми – створення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов та здійснення комплексно- пріоритетних заходів для розвитку фізичної культури та спорту:

– проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян;

– пропаганда здорового способу життя, залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом;

– розбудова спортивної інфраструктури на території Кучаківської сільської ради.

 

 

 

      – забезпечення розвитку занять спортом серед дитячо-юнацького населення сіл;

–  поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

 • проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних  закладах, за місцем проживання та відпочинку.,
 • інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;
 • збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної бази, поліпшення умов її функціонування;
 • удосконалення системи підготовки сільської футбольної команди ,  підвищення якості функціонування шкільних гуртків, підтримки спорту ветеранів;
 • підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 

 1. Фінансове забезпечення Програми.

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Кучаківської сільської ради реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на 2018-2020 роки в сумі 110,0 тис. грн згідно з додатком № 1.

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів що передбачатимуться у сільському бюджеті на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі. Також Програма може включати фінансування з інших бюджетів ( державного, районного), за рахунок  позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

  

 1. Напрями реалізації Програми.

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

5.1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в навчальних закладах села, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

5.2.Здійснення  заходів щодо облаштування та ремонту спортивних споруд, стадіонів на території  за рахунок бюджету сільської ради, коштів з районного та державного бюджетів, позабюджетних коштів ,  комерційних структур, які працюють в сільській місцевості та в галузі агропромислового комплексу.

5.3. Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верст сільського населення.

5.4. Забезпечення участі футбольної команди села в чемпіонаті району.

5.5. Забезпечення проведення сільських спортивних ігор в рамках проведення святкування «Дня села».

5.6. Введення інструктора з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на громадських засадах.

5.7. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

 

 1. Медичне забезпечення програми.

6.1 Здійснювати заходи щодо забезпечення діяльності та зміцнення матеріально технічної бази Кучаківського фельдшерсько-акушерського пункту.

6.2.  Залучати працівників ФАПу під час проведення спортивних змагань на території села для забезпечення надання кваліфікованої невідкладної медичної допомоги учасникам змагань.

 

 1. Інформаційно- пропагандистське забезпечення

7.1 Удосконалювати систему інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом , як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення селян до регулярних фізкультурно-  оздоровчих програм.

7.2. Інформувати населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів

 

 1. Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшити до 10 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
 • поліпшити результати виступу сільської футбольної команди   в чемпіонаті району;
 • сформувати систему підготовки резерву для футбольної команди села, забезпечивши охоплення школярів заняття спортом;
 • зменшити на 50 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;
 • зменшити на 10 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

 

 

 1. Механізм реалізації та контроль за виконанням Програми.

 

Виплата матеріальної допомоги фінансується за рахунок місцевого бюджету .

Механізм реалізації програми передбачає надання до сільської ради наступних документів:

 1. виплату матеріального забезпечення учасників змагань , медичного та суддівського обслуговування проводити через відповідальну особу інструктора з фізичного виховання та спорту на громадських засадах:

– договір про матеріальну відповідальність з інструктором по спорту на громадських засадах;

– заява;

– копія паспорта;

– копія податкового номеру;

– авансовий звіт з відомістю та підписами учасниками змагань про отримання коштів.

 1. При придбанні матеріальних цінностей а саме : спортивного інвентарю надається :

– договір з постачальником;

– накладна про одержання товару;

– копія паспорта;

– копія податкового номеру.

 

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на території Кучаківської сільської ради на 2018-2020 роки покладається на постійну комісію  з бюджету і житлово-комунального господарства транспорту і зв’язку.

 

 

Сільський голова                                   М.М. Дженжебір

 

 

 22 грудня 2017 року

 

 

Без коммент.  • Січень 14, 2018

Календар публікацій

Червень 2019
П В С Ч П С Н
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ