Рішення 6-ї сесії

Опубликовал kirovo  •  Рубрики: Документи

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  затвердження звіту про виконання

бюджету Кіровської сільської ради

за  І  півріччя  2016  року

 

 

Заслухавши та обговоривши звіт  про виконання місцевого бюджету сільської ради за  І півріччя  2016 року, відповідно до ст..78 бюджетного кодексу України та п.23 ч. І ст..26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” сесія сільської ради :

 

              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за І півріччя 2016 року

по доходах в сумі – 909 887,30  грн. і по видатках  504 452,36 грн.

 

–         По загальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 851 795,96 грн. і по видатках 439 699,34 грн.

 

–         По спеціальному фонду сільського бюджету по доходах в сумі 58 091,34 грн. і по видатках 64 753,02 грн.

 

 

Додаток : 4 аркуші

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кучаків

14  липня 2016 року

№ 162-06-07

 

 

Звіт

Про виконання бюджету Кіровської  сільської ради за  І півріччя 2016 р.

 

Бюджет сільської ради складається із загального фонду та спеціального фонду .

Доходи загального фонду на І півріччя  2016 року заплановані у сумі 575 600,00 грн., отримано 851 795,96 грн., що становить 147,98 %.

Доходи  спеціального фонду (платні послуги) за І півріччя 2016 року становлять 58 091,34 грн.

( додаток № 1)

 

Видаткова частина бюджету загального фонду на І  півріччя 2016 року становить                 777 300,00 грн. Використано коштів за І півріччя 2016 року 439 699,34 грн., відсоток виконання до призначення на І півріччя становить 0,57 %.

Видаткова частина спеціального фонду (інші кошти спецфонду) на І півріччя 2016 року становить 24 000,00 грн. Використано коштів за І півріччя 2016 року 11 756,16 грн., відсоток виконання до призначення на І півріччя становить 0,49 %..

Використано коштів по спеціальному фонду (платні послуги) за І півріччя 2016 року у сумі 691,70 грн.

Використано кошів по спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) за І півріччя 2016 у сумі 6 400,00 грн.

Використано коштів по спеціальному фонду (інші надходження спеціального фонду) за І півріччя 2016 року у сумі 45 905,16 грн.

 

( додаток № 2)

 

Додаток 1

Доходи  Кіровської сільської ради за І півріччя 2016 року.

                                        Загальний фонд

Виконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету
Кіровської сільської ради
на 01.07.2016 року
            грн.
Код Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету
Річний план План на січень-червень Факт на 01.07.16. +/- % викон.
10000000 Податкові надходження 1 223 100,00 575 600 352 901,96 75 801,96 127,36
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 2 000,00 1 000,00 1 576,00 576,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств 2 000,00 1 000,00 1 576,00  576,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємства та фінансових установ комунальної власності 2 000,00 1 000,00 1 576,00 576,00 0,00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 4 000,00 3 100,00 2 520,40 -579,60 81,30
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4 000,00 3 100,00 1 747,69 -1 352,31 56,38
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 4 000,00 3 100,00 1 747,69 -1 352,31 56,38
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,00 0,00 52,25 52,25 0,00
13020400 Надходження рентної плати за спеціальне використання води від підприємств житлово-комунального господарства 0,00 0,00 52,25 52,25 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00 720,46 720,46 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 0,00 0,00 720,46 720,46 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 50 000,00 19 900,00 29 210,00 9 310,00 146,78
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 50 000,00 19 900,00 29 210,00 9 310,00 146,78
18000000 Місцеві податки 1 167 100,00 551 600,00 810 881,51 259 281,51 147,01
18010000 Податок на майно 667 100,00 335 400,00 601 630,60 266 230,60 179,38
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1 800,00 1 800,00 2 431,01 631,01 135,06
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 16 900,00 8 500,00 14 278,97 5778,97 167,99
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 140 000,00 72 400,00 251 802,78 179 402,78 347,79
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 140 000,00 70 000,00 119 604,31 49 604,31 170,68
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 119 000,00 61 500,00 81 055,46 19 555,46 131,80
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 249 400,00 121 200,00 132 458,07 11 258,07 109,29
18050000 Єдиний податок 500 000,00 216 200,00 209 250,91 -6 949,09 96,79
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 250 000,00 149 600,00 121 180,91 -28 419,09 81,00
18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників 250 000,00 66 600,00 88 070,00 21 470,00 132,24
20000000 Неподаткові надходження 0,00 0,00 7 608,05 7 608,05 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 0,00 0,00 7 608,05 7 608,05 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 0,00 6 738,16 6 738,16 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 0,00 0,00 2 682,22 2 682,22 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0,00 0,00 4 055,94 4 055,94 0,00
22090000 Державне мито 0,00 0,00 869,89 869,89 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 0,00 0,00 869,89 869,89 0,00
Всього доходів 1 223 100,00 575 600,00 851 795,96 276 195,96 147,98

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.16.
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 58 091,34
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 58 091,34
Всього 58 091,34

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

код Найменування доходів Надійшло на 01.07.16.
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00
25020300 Благодійні внески 0,00
Всього 0,00

 

 

 

Додаток № 2

Видатки сільського бюджету за І півріччя 2016 року.

 

Загальний фонд

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2016. Відхилення

+/-

% викон.
010116 Органи місцевого самоврядування 808 300,00 481 800,00 262 386,27 219 413,73 0,54

 

060702 Місцева пожежна охорона 279 800,00 161 300,00 107 922,56 53 377,44 0,67
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100203 Благоустрій сіл, міст та селищ 121 000,00 75 300,00 56 690,59 18 690,41 0,75
160101 Землеустрій   53 600,00 53 600,00 0,00 53 600,00 0,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 24 000,00  24 000,00 11 756,16 12 243,84 0,49
250380 Інші субвенції 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 1,00
130112 Інші видатки 5 300,00 5 300,00 5 299,92 0,08 1,00
  Всього  

1 299 400,00

 

808 700,00

 

451 455,50

 

357 325,50

 

0,56

 

 

Спеціальний фонд (інші кошти спецфонду)

 

КФК

Найменування установ

 

Затверджено на рік План на січень-червень Використано станом на 01.07.2016. Відхилення

+/-

% викон.
150101 Капітальні вкладення 137 000,00 137 000,00 43 905,16 93 094,84 0,32
160101 Землеустрій 36 400,00 36 400,00 0,00 36 400,00 0,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250380 Інші субвенції 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1,00
  Всього  

175 400,00

 

175 400,00

 

45 905,16

 

129 494,84

 

0,26

 

 

 

 

Спеціальний фонд (платні послуги)

 

КФК

Найменування установ Затверджено на рік Надійшло коштів за січень-червень Використано станом на 01.07.2016.
010116 Органи місцевого самоврядування 21 500,00 8 639,93 691,70
060702 Місцева пожежна охорона 0,00 1 981,21 0,00
100201 Теплові мережі 12 500,00 1565,04 0,00
  Всього  

34 000,00

 

12 186,18

 

691,70

 

Спеціальний фонд (інші джерела власних надходжень)

 

КФК

Найменування установ  

Затверджено на рік

Надійшло коштів за січень-червень Використано станом на 01.07.2016.
090412 Інші видатки на соціальний захист населення 6 400,00 6 400,00 6 400,00
100203 Інші видатки на соціальний захист населення 0,00 0,00 0,00
150101 Капітальні вкладення 0,00 0,00 0,00
  Всього  

6 400,00

 

6 400,00

 

6 400,00

 

 

 

В.о. головного бухгалтера                         І. М. Бондаренко

Кіровська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення

від 18 грудня 2015 року № 27-03-07

«Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, заслухавши рекомендації комісії з бюджету і житлово-комунального господарства, Кіровська сільська рада

ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради  «Про сільський бюджет на 2016 рік» від                            18 грудня 2015 року № 27-03-07 із змінами.

І.1 У пункті 1 цифри «1 257 100,0», «1 223 100,0», «34 000,0» грн. залишити без змін.

І.2. У пункті 2  змінити цифри  «1 525 200,0», «1 309 400,0», «215 800,0» грн. відповідно цифрами «1 975 900,0», «1 396 900,0», «579 000,0» грн.

ІІ. Внести зміни у додатки  №2, №4, №5 до рішення, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

ІІІ. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

 

 

Сільський голова                                           Дженжебір М. М.

 

 

 

 

с. Кучаків

14 липня  2016 р.

№ 161-06-07

 

 

Кіровська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Пропозиції

Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», заслухавши рекомендації постійної комісії з бюджету і житлово-комунального господарства, внести зміни до сільського бюджету на 2016 рік:

 

І. Затвердження нормативно-грошової оцінки землі

І. Загальний фонд сільського бюджету

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії з бюджету та житлово-комунального господарства,

 

І.1.   По КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

І.1.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду сільського бюджету станом на 01.01.2016 р. в сумі 15 000,00 грн.  на збільшення видатків у липні 2016 р. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на придбання принтеру (6 000,00 грн.), придбання меблів для бухгалтерії (6 000,00 грн.), придбання програмного забезпечення Клієнт-Казначейство (3 000,00 грн.)

 

І.2.   По КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл та селищ»

І.2.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду сільського бюджету станом на 01.01.2016 р. в сумі   10 000,00 грн. на збільшення видатків у липні 2016 р. по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» для виготовлення вуличних табличок, у зв’язку зі зміною назв вулиць по Кіровській сільській раді.

1.2.2. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по загальному фонду сільського бюджету станом на 01.01.2016 р. в сумі   62 500,00 грн. на збільшення видатків у липні 2016 р. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для проведення поточного ремонту освітлення в с.Кучаків, с. Артемівка, с.Лебедин.(42 500,00 грн.), для встановлення та обслуговування камер відеоспостереження в с.Кучаків, с.Лебедин, с.Артемівка, с.Сулимівка, с.М.Стариця (20 000,00 грн.)

 

І.3. По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

1.3.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів з загального фонду сільського бюджету станом на 01.01.2016 р. в сумі   100 000,00 грн. на збільшення видатків у липні 2016 р. по спеціальному фонду (бюджет розвитку) по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на проведення капітального ремонту дороги по вулиці Незалежності в селі Лебедин.

 

 

 

ІІ. Спеціальний фонд сільського бюджету

 

Інші кошти спецфонду

 

 

 

ІІ.1.   По КФК 150101 «Капітальні вкладення»

ІІ.1.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по спеціальному фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету станом на 01.01.2016 року загальною сумою 200 000,00 грн. на збільшення  видатків в липні по 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів», а саме на проведення реконструкції будівлі спортивної зали в с. Лебедин.

 

ІІ.2. По КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»

ІІ.2.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по спеціальному фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету станом на 01.01.2016 року загальною сумою  20 000,00 грн. на збільшення  видатків в липні по 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів», а саме на проведення капітального ремонту дороги  по вул. Незалежності в с. Лебедин.

 

ІІ.3.   По КФК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності»

ІІ.3.1. Спрямувати вільний залишок бюджетних коштів по спеціальному фонду (бюджету розвитку) сільського бюджету станом на 01.01.2016 року загальною сумою 49 600,00 грн. на збільшення  видатків в липні по 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям»», а саме на поповнення статутного капіталу КП «Кучаків».

 

 

 

 

 

Внести відповідні зміни до рішення від  18 грудня 2015 р. № 27-03-07 «Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Дженжебір М.М.

В.о. головного бухгалтера                                       Бондаренко І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіровська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про виплату  премії

сільському голові Кіровської сільської ради

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року за  № 268  “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, керуючись ст. 26  Закону України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити премію сільському голові Кіровської сільської ради до свята День Незалежності в розмірі 100% посадового окладу, з урахуванням доплат за ранг і вислугу років.

 

 1. Виплату премії проводити в межах кошторисних призначень на заробітну плату.

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський     голова                                                   М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

 

 

с. Кучаків

14 липня  2016 р.

№ 195 -06-07

 

 

 

 

Кіровська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про виплату премії

заступнику сільського голови з питань

діяльності виконавчого комітету сільської

ради та секретарю сільської ради

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року за  № 268  “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, керуючись ст. 26  Закону України  “Про  місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити премію заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Кіровської сільської ради Старостенко Н.С. до свята День Незалежності у розмірі 100% посадового окладу, з урахуванням доплат за ранг та вислугу років.

 

 1. Встановити премію секретарю Кіровської сільської ради Бойко Л.І. до свята День Незалежності у розмірі 100% посадового окладу, з урахуванням доплат за ранг і вислугу років.

 

 1. Виплату премії проводити в межах кошторисних призначень на заробітну плату.

 

 1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

 

 

Сільський     голова                                              М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

с. Кучаків

14  липня  2016 р.

№   196  -06-07

 

 

Кіровська сільська рада

Бориспільського району

Київської області

 

 

Р І Ш Е Н НЯ

 

 

Про виплату матеріальної допомоги

заступнику сільського голови з питань

діяльності виконавчого комітету

 сільської ради Старостенко Н.С.

 

 

Заслухавши та обговоривши заяву заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету сільської ради Старостенко Н.С.  про виплату матеріальної допомоги, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідно до пп.3 п.2 Постанови  Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006 р. №268 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів  № 984 від 19.07.2006 року)  та  згідно  пп.3 п.2 Постанови Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006р. №268 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів         № 984 від 19.07.2006 року), Кіровська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати матеріальну допомогу на оздоровлення та матеріальну   допомогу   для вирішення соціально-побутових питань у сумах, що не перевищують середньомісячної  заробітної  плати  працівника.
 2. Виплату матеріальної допомоги проводити в межах кошторисних призначень на заробітну плату.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету і житлово-комунального господарства.

 

 

 

Сільський голова                                                   Дженжебір М.М.

 

с. Кучаків

14 липня  2016 р.

№   197 -06-07

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  надання субвенції КП «Кучаків»

для поповнення статутного фонду

 

 

Заслухавши та обговоривши заяву директора КП «Кучаків» №32 від 13.07.2016  року, Відповідно до п.п.23, п.1, ст.26, п.п.1, п. а) ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.76 і ст.77 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»,  сесія сільської ради :

 

              В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Надати субвенцію КП «Кучаків» для поповнення статутного фонду у сумі 49 600,00 грн. за умови подання звіту про використання наданих коштів протягом 2016 року.

 

 1. Бухгалтерії Кіровської сільської ради зробити відповідні зміни до кошторисних призначень сільського бюджету для перерахування коштів.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з бюджету та житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Дженжебір М.М.

 

 

 

 

 

 

 

с. Кучаків

14  липня 2016 року

№    164 -07-07

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської  області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про встановлення місцевих податків

та зборів на території Кіровської сільської ради

 

Керуючись ст. 143 Конституції України та відповідно п.10.2 ст.10;  п.284.1 ст.284 Податкового кодексу України  № 2755-VІ від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Кіровська сільська рада

 

                                                      ВИРІШИЛА:

І. Встановити на території Кіровської сільської ради місцеві податки:

– плата за землю (земельний податок);

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

– транспортний податок.

 

 ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК:

 1. Платники податку:

1.1. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв).

1.2. Землекористувачі.

 1. Об’єкти оподаткування:

2.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

2.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 1. База оподаткування:

3.1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації (незалежно від місцезнаходження).

3.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. 4. Встановити ставки земельного податку (у відсотках до нормативної грошової оцінки земельної ділянки, частки (паю)):

4.1. За 1 га сільськогосподарських угідь (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження) – 0,1 %

4.2. За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено – 1 %.

4.3. За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0,05 %.

4.4. За земельні ділянки, розташовані за межами населеного пункту нормативну грошову оцінку яких не проведено – 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області (крім земельних ділянок для товарного сільськогосподарського виробництва).

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

5.1. Від сплати податку звільняються:

5.1.1. Інваліди першої та другої групи;

5.1.2. Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.3. Пенсіонери (за віком);

5.1.4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в т. ч. учасники бойових дій та учасники АТО;

5.1.5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п.п.5.1. цього пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.2.1. Для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2,0 га;

5.2.2. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 га;

5.2.3. Для ведення індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;

5.2.4. Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 га;

5.2.5. Для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв)  та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв)  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

6.1.2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

6.1.3. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

6.1.4. Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, пам’ятки природи, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва;

6.1.5. Дослідницькі господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

6.1.6. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

6.1.7. Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

7.1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

7.1.1. Сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

7.1.2. Землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

7.1.3. Земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

7.1.4. Землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

7.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

7.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

7.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 1. 8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Власники землі та користувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Якщо право власності на земельну ділянку переходить від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку місяця, в якому втрачено право власності на зазначену ділянку. Новий власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому у нього виникло право власності.

8.3. Якщо право на пільгу у платника податку виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.  У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

 1. Податковий період сплати за землю

9.1. Базовим податковим періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий рік починається 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

10.1. Платники податку:

10.1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

10.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

10.2. Об’єкт оподаткування:

10.2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

10.2.1.1. Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості.

б) житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

в) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

г) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно -, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

д) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

е) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

є) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

10.2.1.2. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду.

У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних;

в) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки;

г)  бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування;

ґ) будівлі підприємств побутового обслуговування;

д) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

е) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

є) інші будівлі.

10.2.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі в зв’язку з аварійним станом, визначена такою згідно з рішенням сільської ради;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

і)об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

ї) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
й) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

10.3. База оподаткування

10.3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

10.3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

10.3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

10.4. Пільги із сплати податку

10.4.1. База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в)для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

10.4.2. Від сплати податку звільняються:

10.4.2.1. Юридичні особи: громадські організації, благодійні організації, релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої таким статутом (положенням).

10.4.2.2. Фізичні особи:

а) інваліди першої та другої групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в т. ч. учасники бойових дій та учасники АТО;

д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10.4.3. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

– об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої підпунктами «а» та «б» підпункту 10.4.1. даного рішення;

– об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 1. Ставка податку

11.1. Ставки податку встановлюються в таких розмірах (за 1 кв. метр площі) об’єкта нерухомості:

11.1.1. Для об’єктів житлової нерухомості:

– для квартир, площа яких перевищує 60 кв. метрів – 1 %  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

– для житлових будинків, площа яких перевищує 120 кв. метрів – 1 %   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

11.1.2. Для об’єктів нежитлової нерухомості:

– для об’єктів нежитлової нерухомості зазначених у підпункті «а» пункту 10.2.1.2. даного рішення – 0,1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

– для об’єктів нежитлової нерухомості зазначених у підпункті «б» – «є»  пункту 10.2.1.2. даного рішення – 1 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

11.1.3. Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, вбиральні, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції  – звільнити від оподаткування.

 

 1. Податковий період

12.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення суми податку

13.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» підпункту 10.4.1. цього рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» та «б» підпункту 10.4.1.  цього рішення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку більше одного об’єктів житлової нерухомості різних видів, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів,  зменшеної відповідно до підпункту «в»  підпункту 10.4.1.  цього рішення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 та 3  цього підпункту  розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

13.2. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком.

13.2.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

13.2.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 1. Порядок сплати податку

14.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до бюджету сільської ради, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. 15. Строки сплати податку

15.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК

16.1. Платники податку.

16.1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 17.1 пункту 17 цього розділу є об’єктами оподаткування.

 1. Об’єкт оподаткування.

17.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.».

 1. База оподаткування.

18.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 17.1 пункту 17 цього розділу.

 1. Ставка податку.

19.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 17.1 пункту 17 цього розділу.

 1. Податковий період

20.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 1. Порядок обчислення та сплати податку.

21.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

21.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

21.3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

21.4. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

21.5. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

 1. Порядок сплати податку.

22.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету сільської ради, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку.

23.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

ІІ. Централізованій бухгалтерії сільської ради забезпечити подання копії цього рішення до органу державної податкової служби

 

ІІІ. Секретарю сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Кіровської сільської ради в 10-денний термін.

 

ІV. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.

 

 1. V. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з бюджету та житлово-комунального господарства.

 

 

Сільський голова                                                                 М. М. Дженжебір

 

 

 

с. Кучаків

14 липня 2016 року

№ 198-06-07

 

 

 

 

    КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          Бориспільського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки

земель населених пунктів Артемівка, Кучаків,

Лебедин, Мала Стариця, Сулимівка Кіровської сільської ради,

Бориспільського району, Київської області

 

Розглянувши виготовлену ПП «Екватор-3000» технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Артемівка, Кучаків, Лебедин, Мала Стариця, Сулимівка Кіровської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, керуючись Законом України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року, п.34 ст..26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Кіровської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Артемівка, Кучаків, Лебедин, Мала Стариця, Сулимівка Кіровської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, виготовлену ПП «Екватор-3000».
 2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель по населених пунктах:

– Артемівка    – 105,01 грн./м кв.;

– Кучаків        – 128,68 грн./м кв.;

– Лебедин       – 123,06 грн./м кв.;

– Мала Стариця – 115,07 грн./м кв.;

– Сулимівка       – 125,53 грн./м кв.

 1. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Кіровської сільської ради з 01 січня 2017 року.
 2. Передати технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Артемівка, Кучаків, Лебедин, Мала Стариця, Сулимівка Кіровської сільської ради, Бориспільського району, Київської області, виготовлену ПП «Екватор-3000» в управління Держгеокадастру в Бориспільському районі, Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони навколишнього середовища, екології, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Сільський голова                                          М. М. Дженжебір

 

 

с. Кучаків

14 липня 2016року

№160-06-07

 

 

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

__________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в оренду частину нежитлового приміщення

клубу в с. Кучаків по вул. Пащенкових, 43 а КП «Кучаків»

 

Відповідно до п.п.1, 2, 7, п. а), п.п.1, 2, п. б), ст. 30, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» затвердженої  постановою КМУ від 04.10.1995р. № 786 ( із змінами та доповненнями ), розглянувши звернення директора КП «Кучаків» Сліпця Анатолія Михайловича, Кіровська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Передати в оренду частини нежитлового приміщення клубу с. Кучаків, вул.

Пащенкових, 43 а,  площею 46, 1 кв. м., терміном на 2, 7 роки, КП «Кучаків.

 1. Розмір орендної плати встановити згідно ,, Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду державного майна ‘’ затвердженої  постановою КМУ

від 04.10.1995р. № 786 ( із змінами та доповненнями ).

 1. Доручити сільському голові Дженжебіру М. М. заключити договір оренди з КП

«Кучаків».

 1. Зобов’язати КП Кучаків» орендоване  приміщення та прилеглу територію

в радіусі 15 м підтримувати в належному санітарному стані.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з бюджету,

житлово – комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                                М. М. Дженжебір

 

 

Кучаків

14 липня 2016 року

№  163- 06- 07

 

 

 

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

__________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження  змін

в складі виконавчого комітету 

 

Відповідно  п. 3, ст.26,    Закону України ,, Про місцеве самоврядування в Україні ’’ ,   Кіровська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити такі зміни в складі виконавчого комітету:
 • вивести зі складу виконавчого комітету –

–  Гайдука Андрія Миколайовича – члена виконавчого комітету;

 • затвердити повноваження директора КП «Кучаків» Сліпця Анатолія Михайловича та ввести до складу виконавчого комітету,                                             членом виконавчого комітету.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Кіровської сільської ради, Бойко Ларису Іванівну.

 

Сільський голова                                                М. М. Дженжебір

 

 

 

 

 

Кучаків

14 липня 2016  року

№ 165  – 06 – 07

 

 

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

__________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про скасування рішення сесії № 65-04-07

від 11.02.2016 року «Про передачу в оренду будівлі

спортивної зали в с. Лебедин по вул. Гетьмана Івана Сулими, 61»

 

Відповідно до ст. 26, п. п. 1, п. а) ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови Дженжебіра М.М., з метою належного та ефективного утримання комунального майна, Кіровська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Скасувати рішення сесії Кіровської сільської ради  № 65-04-07 від 11.02.2016 року «Про передачу в оренду будівлі спортивної зали в с. Лебедин по вул. Гетьмана Івана Сулими, 61»
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                                М. М. Дженжебір

 

 

 

с. Кучаків

14 липня 2016 року

№ 166 – 06 – 07

 

 

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Бориспільського району

Київської області

__________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в оренду частини

будівлі спортивної зали в с. Лебедин по

вул. Гетьмана Івана Сулими, 61

 

Відповідно до п.п.1, 2, 7, п. а), п.п.1, 2, п. б), ст. 30, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна» затвердженої  постановою КМУ від 04.10.1995р. № 786 ( із змінами та доповненнями), заслухавши інформацію сільського голови Дженжебіра М.М., Кіровська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Передати в оренду частину будівлі спортивної зали с. Лебедин, вул. Гетьмана Івана

Сулими (колишня Леніна), 61, площею 46, 6 кв. м., терміном на 2, 7 роки, відділу

культури БРДА.

 1. Розмір орендної плати встановити згідно ,, Методики розрахунку і порядку

використання плати за оренду державного майна ‘’ затвердженої  постановою КМУ

від 04.10.1995р. № 786 ( із змінами та доповненнями ).

 1. Доручити сільському голові Дженжебіру М. М. заключити договір оренди з БРДА. 4. Зобов’язати відділ культури БРДА  орендоване  приміщення та прилеглу територію

в радіусі 15 м підтримувати в належному санітарному стані.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з бюджету,

житлово – комунального господарства, транспорту і зв’язку.

 

Сільський голова                                                М. М. Дженжебір

 

Кучаків

14 липня 2016 року

№  200- 06- 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучаків

14 липня 2016 року

№  201- 06- 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КІРОВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Бориспільського району

Київської області                                      

                                                       РІШЕННЯ

Про включення до об’єктів екологічної мережі

парку-пам’ятки садово – паркового мистецтва

місцевого значення « Сулимівський»,що розташований в

с. Сулимівка, Бориспільського району, Київської області

 

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України” Про місцеве самоврядування в Україні», постанови КМУ  від 16.12.2015 року, № 1196 « Про затвердження Порядку включення території та об’єктів до переліку територій та об’єктів екологічної мережі» , заслухавши виступ сільського голови та депутатів сільської ради, Кіровська сільська рада :

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Включити до об’єктів екологічної мережі парк-пам’ятку садово – паркового мистецтва

місцевого значення « Сулимівський»,що розташований в с. Сулимівка, Бориспільського

району, Київської області, площа якого становить 15, 3 га.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської

ради    з    питань агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони

навколишнього середовища, екології, будівництва,   транспорту  та зв’язку.

 

 

Сільський   голова      / підпис/    М.М. Дженжебір

 

 

с. Кучаків

14 липня  2016 року

№ 194 -06-07

 

 

Без коммент.  • Липень 15, 2016

Календар публікацій

Червень 2018
П В С Ч П С Н
« Лют    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Наша місія

Контакти

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ